Rubrika: Aktuality

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn zaměstnancům VŠE a dalším osobám, které nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží: čestné prohlášení zaměstnance VŠE nebo potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu, který v rámci povinného testování zaměstnanců VŠE podstoupil […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn pouze studentům VŠE, kteří nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží: potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydané odběrovým místem nebo zobrazí SMS zprávu o negativním výsledku testu v mobilním telefonu, […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Nabídka programů MBA a MPA pro akademický rok 2021/2022

VŠE nabízí pro rok 2021/2022 celkem pět programů MBA a jeden MPA. Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi působí. Důležité jsou i kontakty, jež absolventi během studia naváží a které nadále rozvíjejí v rámci absolventských spolků. U všech programů […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Mimořádné opatření rektorky v souvislosti s povinností veřejných vysokých škol testovat zaměstnance/aktualizace 24. 5. 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které je přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 249, se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance, kteří práci nevykonávají formou home office, na covid-19. Od 17. března 2021 je umožněn vstup do prostor VŠE jen osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

VŠE dokončila stavbu nového archivu

Areál VŠE na Žižkově se rozrostl o další budovu. Šestipatrové moderní Centrum archivních a depozitních služeb umístěné u vjezdu z ulice U Rajské zahrady bude sloužit pro potřeby Knihovny VŠE a Právního oddělení. Jeho architektura koresponduje s původními budovami školy. Myšlenka na vznik archivu vznikla před dvanácti lety, samotná realizace stavby započala v roce 2018 […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises/30. května 2021

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) při VŠE v Praze přijímá přihlášky do programu MBA_ Master Management et Administration des Entreprises do 30. května 2021. Jedná se program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom Master 2_MAE. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s iaelyon, School […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Akademičtí pracovníci VŠE se mohou registrovat pro očkování proti covid-19 od pondělí 3. 5. 2021

Rektorka VŠE prof. Machková obdržela od ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Roberta Plagy informaci o tom, že se od 3. května do 15. června 2021 budou moci akademičtí pracovníci vysokých škol registrovat pro očkování proti covid-19. V rámci této prioritní skupiny budou zájemci řazeni podle věku. Registrace pro osoby starší 55let byla již spuštěna, a […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Mimořádné opatření rektorky – vstup studentů do areálu VŠE v Praze na Žižkově od 24. dubna 2021

S účinností od 24. dubna 2021 je vstup do budov VŠE umožněn pouze osobám, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Studenti mohou vstupovat do areálu VŠE pouze v odůvodněných případech, kdy je jejich osobní přítomnost ve škole […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

Uzávěrka přihlášek na doktorské studium je 30. května

VŠE pro akademický rok 2021/22 nabízí čtrnáct doktorských studijních programů, většina z nich je akreditována v češtině i angličtině. Elektronickou přihlášku na doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě mohou zájemci podávat do 30. května 2021. Fakulta informatiky a statistiky bude rovněž realizovat druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro podání přihlášek do 30. srpna […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

ŠANCE Islands – VŠE pořádá největší virtuální veletrh práce v ČR /20.-22. 4./

Rádi bychom vás pozvali na významnou akci naší školy – ŠANCE Islands, unikátní virtuální veletrh, který pořádá Rozvojové a poradenské centrum VŠE. V současné době se jedná o největší 3D virtuální pracovní veletrh v ČR. Hledáte v této nelehké době práci nebo si chcete udělat představu o tom, jaká kariéra na vás v budoucnu u […]

Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021