Věda na VŠE: Nový web otevírá dveře do světa excelentního výzkumu

Nedávno jsme spustili nový web věnovaný vědeckým aktivitám a výzkumu na VŠE – veda.vse.cz. Tento modernizovaný web přináší nový obsah, novou strukturu a osvěžený design, který má za cíl nejen přehledně prezentovat kvalitní výstupy výzkumných projektů, ale také oslovit mezinárodní publikum a podpořit spolupráci se zahraničními výzkumníky. 

Klíčové funkce nového webu: 

  • Rozcestník výzkumných témat: Detailní informace v českém i anglickém jazyce o jednotlivých výzkumných projektech, které realizují excelentní výzkumné týmy na VŠE 
  • Přehled publikací a projektů: Transparentní a snadno přístupné informace o probíhajících a dokončených výzkumných projektech. 
  • Sekce Novinky: Přináší rozhovory, informace o výzkumných projektech a tipy na nejnovější publikace. 
  • Nadále zůstává široká nabídka programů doktorského studia a informace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Výhody nového webu: 

Tento nový web si klade za cíl přehledně zprostředkovat veškeré informace o vědecké činnosti na VŠE. Web také navíc nově obsahuje nabídky pracovních míst souvisejících s výzkumem. Pokud byste tedy měli zájem přidat se k VŠE jako výzkumník či výzkumnice, všechny informace a otevřené pracovní nabídky naleznete na veda.vse.cz!  

Tento krok má za cíl přilákat na VŠE další kvalitní kolegy a kolegyně a nadále rozvíjet vědecké a výzkumné aktivity na naší univerzitě. 

 Cíle a vize: 

“Smyslem nového webu je mít pro veřejnost přehledně odprezentované kvalitní výstupy výzkumných projektů, které se realizují v rámci VŠE. Nový web vyzývá ke spolupráci a sdílení úspěchů a zkušeností z výzkumu,” komentuje prorektor pro vědu a výzkum Martin Lukeš.  

 

Věda na VŠE: Nový web otevírá dveře do světa excelentního výzkumu