Vrácení poplatků uchazečům o studium s bezprostředně předchozím vzděláním na Ukrajině

Rektor VŠE doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. rozhodl po dohodě s děkany o vrácení poplatků za přijímací řízení a za testy z českého jazyka všem ukrajinským uchazečům o studium na VŠE, kteří prokázali, že bezprostředně před příchodem do České republiky studovali na ukrajinských středních či vysokých školách. Celkem se do studijních programů VŠE přihlásilo 378 fyzických osob s ukrajinským občanstvím. Někteří uchazeči podali přihlášky na více fakult (registrováno bylo 506 přihlášek ke studiu). Všichni tito uchazeči museli splnit standardní podmínky přijímacího řízení stanovené příslušnými fakultami, které byly schváleny akademickými senáty.

Do česky vyučovaných studijních programů potvrdilo zájem nastoupit celkem 141 přijatých Ukrajinců (101 na bakalářské studium a 40 do navazujících magisterských studijních programů), do anglicky vyučovaných studijních programů bude po doložení předchozího vzdělání zapsáno 40 uchazečů (30 na bakalářské studium a 15 na magisterské studium).

Podle speciálních podmínek VŠE také realizovala projekt přijetí studentů, kteří již na Ukrajině studovali na ekonomických vysokých školách a kteří byli přijati v průběhu letního semestru na VŠE jako tzv. freemoveři. Jednalo se o skupinu 34 studentů, z nichž bylo k řádnému studiu přijato na bakalářské studium na Fakultu mezinárodních vztahů 15 studentů a do navazujících magisterských studijních programů 3 studenti. Všichni studenti začnou studovat v angličtině s tím, že jim fakulta promine poplatek za studium a poskytne jim dodatečnou výuku češtiny. Na Fakultu managementu do Jindřichova Hradce bylo přijato 6 studentů do bakalářského studia. Celkem VŠE vrátí ukrajinským uprchlíkům poplatky ve výši 623 270 Kč a bezplatné studium poskytne téměř 200 ukrajinských studentů přijatých od ZS 2022/2023.