„Study in Prague“ připravilo program pro studující z Ukrajiny

Konsorcium pražských vysokých škol Study in Prague uspořádalo v předvečer druhého výročí začátku války na Ukrajině akci pro své ukrajinské studentky a studenty.

V pátek 23. 2. 2024, v předvečer druhého výročí začátku války na Ukrajině, uspořádalo konsorcium pražských vysokých škol Study in Prague (AMU – Akademie múzických umění v Praze, ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze, ČVUT – České vysoké učení technické v Praze, UK – Univerzita Karlova, VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze, UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) setkání pro ukrajinské studující napříč školami. Akce se konala v Kampusu Hybernská, v prostoru vzdělávacího centra Univerzity Karlovy „Didaktikon“.

Inspirací pro společný večer byly aktivity AMU, která tyto akce pravidelně pro své studující a stážisty/ky z Ukrajiny pořádá vždy v předvánočním čase.

Smyslem setkání bylo propojení ukrajinských studujících ze škol sdružených v konsorciu Study in Prague a vytvoření neformální příležitosti k navázání nových kontaktů a zároveň také vyjádření podpory a solidarity se všemi, kdo jsou zasaženi tímto válečným konfliktem.

Večer se nesl v přátelském a uvolněném duchu, emoce ale občas přece jen zahrály. A není divu. Program večera reflektoval osobní zkušenosti (nejen) studujících z AMU a UMPRUM z války na Ukrajině. Na programu bylo představení Normální život studentek a stážistek Divadelní fakulty AMU, videoprojekce s komentovanou prohlídkou díla Dača a Autoportrét Iryny Babaniny z UMPRUM, Olena Khalina z Hudební a taneční fakulty AMU zazpívala tři operní árie a Anastasiia Babiiuk (taktéž z HAMU) výběr ukrajinských písní napříč žánry. Následovaly videoprojekce studentek UMPRUM Anny Ivakhno Where are you from? a Olhy Serhiivny Lysy, Viktorii Naumuk, Valerii Nesteruk a Liubov Plavske Ghost of Wheat. Večer zakončilo pásmo filmů studujících Filmové a televizní fakulty AMU, a to Dětství, mládí, dospělost kolektivu programu krátkodobé mobility FAMU, Mama od Mariie Felenko a 8 a 1 rok války Dariii Kovalchuk.