VŠE podpoří prázdninové pobyty ukrajinských dětí

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) organizuje v srpnu 2022 pro děti zaměstnanců VŠE dva letní tábory. Na letní pobytový tábor v krásném prostředí Lužických hor se přihlásily celkem čtyři ukrajinské děti. Jedná se o dcery hostujících profesorek ve věku deset a jedenáct let a dvě sestry studentů VŠE, které jsou ubytovány v rámci pomoci uprchlíkům ve školícím středisku VŠE na Točné. Těmto dívkám je čtrnáct a patnáct let. Na příměstský tábor přihlásily maminky z Točné pět mladších dětí a koncem srpna tak budou v areálu VŠE na Třebešíně sportovat dvě devítiletá děvčata a tři ukrajinští chlapci ve věku osm, devět a deset let.

Věřím, že společné prázdniny s českými dětmi budou přínosné pro všechny. Ukrajinským uprchlíkům pomohou prožít bezstarostný prázdninový týden ve společnosti českých dětí pod odborným vedením učitelů tělesné výchovy. A i když většina „našich“ ukrajinských dětí již řádně chodí do českých základních škol (některé souběžně pokračují formou online výuky zajišťované ukrajinskými učiteli), již od dob Komenského víme, že „škola hrou“ je nejlepší způsob integrace. České děti pak budou mít možnost se potkat s vrstevníky z jiného prostředí a přirozenou formou se dozvědět o tom, jaké mohou být osudy dětí, které musely opustit své domovy a bez pomoci VŠE by se dnes nacházely v mnohem složitější situaci“, dodává prorektorka pro mezinárodní vztahy prof. Hana Machková, která na VŠE zodpovídá za projekt pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Náklady na prázdninové pobyty budou hrazeny z transparentního účtu finanční sbírky, kterou organizuje VŠE.