Již rok pomáhá VŠE Ukrajině

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu již uplynul celý rok. Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty již od samého začátku invaze usilují v rámci svých možností o zmírnění dopadů situace na ukrajinské studenty. I proto nabízejí jednorázové i dlouhodobé formy podpory.

„Válka na Ukrajině je obrovskou tragédií, která se dotýká milionů lidských životů. Jsme rádi, že alespoň některým mladým lidem postiženým tímto konfliktem můžeme na VŠE poskytnout útočiště a vzdělání, které jim dává naději na úspěšný život,“ shodují se doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality a prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro mezinárodní vztahy.

„Nebylo na co čekat, od prvního dne jsme se pustili do sbírek a projektů na pomoc Ukrajině. Zjišťovali jsme, co je nejvíce potřeba a zároveň, co je v našich silách. Pomoc musela být rychlá a efektivní.“ vysvětluje Ing. Štěpán Staněk, studentský senátor AS VŠE, který pomáhal s koordinací od samého počátku invaze. VŠE tak například organizuje finanční sbírku na úhradu nákladů spojených s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb ukrajinských studentů a akademiků VŠE, včetně jejich rodin a úhradu stipendií ukrajinským studentům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

Hned na jaře 2022 poskytla VŠE prvním rodinným příslušníkům svých studentů ubytování v prostorách školícího střediska v Praze na Točné. Další, i když omezené kapacity byly k dispozici na kolejích.

V dubnu roku 2022 byly na VŠE jako hostující profesorky přijaty prof. Ludmila Čiževská, která musela s dcerou a maminkou opustit Ukrajinu, zatímco její manžel zůstal bojovat v ukrajinské armádě a dr. Kataryna Shymanska z Polytechnické státní univerzity v Žitomiru.

„Vysoká škola ekonomická také na jaře 2022 přijala 34 ukrajinských studentů-uprchlíků do programu Freemover. Všichni zájemci o účast v programu prošli osobním pohovorem v angličtině,“ doplňuje Mgr. Věra Koukalová, tisková mluvčí VŠE.

Do pomoci se zapojily také jednotlivé fakulty VŠE. Komunitní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, jazykové kurzy základů českého jazyka, tlumočnické a překladatelské služby či pomoc s hlídáním dětí při vyřizování nezbytných formalit potřebných pro pobyt na území České republiky. To jsou jen některé z aktivit, kterými se Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze zapojila do lokální pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přicházeli do regionu Jindřichova Hradce.

Katedra multimédií FIS VŠE se podílela na zajištění benefičního koncertu Hrajeme pro Ukrajinu, který vysílala kapela Čechomor ve spolupráci s Nadací Kooperativy a slovenskou skupinou Kandráčovci.

Fakulta podnikohospodářská vyšla vstříc ukrajinským studentům, kteří byli přímo či nepřímo postiženi děním na Ukrajině. Jednalo se zejména o omlouvání předmětů, žádosti o prodloužení lhůt studia a žádosti o přerušení studia.

V průběhu letních prázdnin financovala VŠE z prostředků transparentního účtu pobyty ukrajinských dětí v příměstském táboře, který zorganizovalo Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS).

Společnost Rohlík se rozhodla podpořit studenty VŠE formou nákupu v hodnotě 4.000 Kč každý měsíc.

„Aktuálně na VŠE studuje v akreditovaných programech 537 Ukrajinců, z toho 204 v prvním ročníku. Přihlášeným ke studiu byly loni prominuty poplatky za příjímací řízení,“ potvrzuje pror. Pavel Hnát.

3. února 2023 navštívila VŠE skupina ukrajinských dětí se specifickými potřebami a jejich rodičů. Do České republiky přijeli do města Sázava na dvoutýdenní rekondiční pobyt. Návštěvu Prahy a VŠE pro ně zorganizovala profesorka Ludmila Čiževská z Žitomyrské univerzity společně s pror. Machkovou a Oddělením zahraničních styků. Vedoucí oddělení, Ing. Dana Brázdová se dlouhodobě angažuje osobně i pracovně v pomoci Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří se na školu obrací: „Co se týká mé osobní zkušenosti, musím říci, že jsem velmi ráda, že v rámci mé práce a díky aktivitám a podpoře VŠE, mohu již od konce února 2022 být téměř na denní bázi bezprostředně zainteresována do pomoci ukrajinským studentům a učitelům. Některé tyto vztahy pak u mě přerostly již do osobního přátelství. Velmi se těším, až jednou budu moci využít všechna osobní pozvání a navštívit své nové přátele u nich doma na Ukrajině.“