Na FMV byla přijata dr. Kataryna Shymanska z Polytechnické státní univerzity v Žitomiru

Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů Fakulty mezinárodních vztahů působí od 1. dubna 2022 jako hostující profesorka dr. Kataryna Shymanska z Polytechnické státní univerzity v Žitomiru, na níž působila jako vedoucí Katedry digitální ekonomiky a mezinárodních ekonomických vztahů. V současnosti dr. Shymanska připravuje dva kurzy: Světová ekonomika a Digitální ekonomika. Ty budou nabídnuty skupině ukrajinských studentů, kteří přišli na VŠE po vypuknutí války. Kurzy budou přednášeny v anglickém jazyce s případnou podporou v ukrajinštině. Pro zimní semestr se dr. Shymanska zapojí do seminářů na bakalářském stupni studia a bude také součástí týmu pro implementaci LMS (Learning management system), se kterou má z domovské univerzity zkušenosti.

Fakulta mezinárodních vztahů se aktivně angažuje v pomoci studentům i akademickým pracovníkům, kteří museli uprchnout z Ukrajiny kvůli válečnému konfliktu. Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. k tomu říká: „Obrátilo se na nás více zájemců z Ukrajiny a jsme moc rádi, že se podařilo již k 1. dubnu 2022 přijmout paní profesorku Shymanskou, která se zapojí do našich kurzů, výzkumu i některých projektových činností. Druhé kolegyni jsme zprostředkovali práci na jiné instituci, a s jednou další pak ještě jednáme.