VŠE ubytovala první uprchlíky z Ukrajiny

VŠE poskytla prvním rodinným příslušníkům svých studentů ubytování v prostorách školícího střediska v Praze na Točné. V rámci pomoci přicházejícím i stávajícím ukrajinským studentům nabízí vedení školy i jiné formy okamžité podpory, např. možnost začít ihned studovat s dalšími zahraničními studenty a možnost zažádat o jednorázové mimořádné stipendium. Studenti, kteří by v důsledku traumat způsobených válkou rádi vyhledali psychologickou pomoc, se mohou obrátit také na Akademickou psychologickou poradnu VŠE. Odborné konzultace jim poskytne přednostně.

V areálu Točné je k dispozici dvacet pět míst v jedenácti pokojích. Pro rodiny jsou k dispozici tři čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemí. Ostatní pokoje jsou jedno či dvoulůžkové. Ubytovaní mohou využívat společnou kuchyň. Škola musela rychle dokoupit potřebné vybavení jako pračku, lednice a nádobí. VŠE odhaduje, že se kapacita zaplní během nejbližších několika týdnů. Dnes klíče převzaly dvě ženy.

Chtěla jsem pomoct mamince, aby byla v bezpečí a všimla jsem si nabízené pomoci VŠE, tak jsem se na školu obrátila a tímto děkuji za poskytnuté ubytování. Tatínek na Ukrajině zůstal. Jely jsme z Dněpru na rumunské hranice do města Černivci. Hranici jsme přešly pěšky a z Rumunska jsme pak letěly letadlem. V České republice při studiu pracuji, takže jsem mohla koupit letenky,“ popsala v krátkosti dění posledních několika dní studentka Alina Hanna z Fakulty podnikohospodářské. „Rodiče za mnou párkrát v Praze byli, takže maminka už alespoň trochu ví, jak to tu chodí,“ dodala Alina s tím, že ona sama tu žije téměř osm let.

Jsem ráda, že se nám podařilo rychle zareagovat. Během jednoho týdne jsme se s děkany domluvili na podpoře, připravili ubytování i vyřídili první žádosti,“ vysvětlila rektorka VŠE prof. Hana Machková a ocenila i přístup starosty Městské části Prahy 12 Jana Adamce, který škole okamžitě nabídl součinnost.

Další, i když omezené, ubytovací kapacity má VŠE k dispozici na kolejích. Dvacet pět lůžek je určených pro studenty uprchlíky. Tito studenti budou mít statut tzv. free movers a budou ihned začleněni do výměnného programu VŠE. Vzhledem k široké nabídce předmětů v angličtině si budou moci vybrat předměty dle své specializace a získat první kredity za studium v zahraničí. Studenti, kteří v důsledku situace na Ukrajině nemohou pokračovat ve studiu ekonomických studijních programů na ukrajinských vysokých školách, mohou zároveň žádat o stipendium na pokrytí nákladů na studium a pobyt v ČR. Stipendium ve výši 15 000 Kč měsíčně bude uprchlíkům vypláceno od okamžiku, kdy budou přijati na VŠE. Výjimečnou finanční pomoc je VŠE připravena poskytnout i stávajícím ukrajinským studentům, kteří ztratí finanční podporu od rodiny.

Nabízíme třicet míst a již nyní, týden po vyhlášení, registrujeme téměř čtyřicet žádostí. Do jejich vyřizování je zapojeno několik oddělení a pro školu nejde o jednoduchý proces. Nicméně jsme rádi, že se nám vše daří zvládnout tak, abychom zájemcům usnadnili už tak složitou a náročnou situaci a umožnili jim nastoupit ke studiu. Pro uprchlíky je důležité začít žít, pokud možno běžným studentským životem co nejdříve,“ řekla rektorka. „Vzhledem k mimořádnému zájmu o studium ekonomických studijních programů jsem oslovila i další pražské vysoké školy, které mají fakulty či ústavy obdobného zaměření. Zítra máme první koordinační schůzku s ČVUT, VŠCHT a Univerzitou Karlovou. Chceme se společně připravit na co nejlepší integraci ukrajinských studentů,“ upřesnila.

Velkou solidaritu projevují také samotní studenti. V humanitární sbírce, kterou uspořádali a která běží do 11. března, již nashromáždili desítky kilogramů hygienických a drogistických potřeb, oblečení, trvanlivých potravin a dalšího materiálu. Podstatnou část této pomoci využije škola pro rodinné příslušníky ubytované ve školícím středisku VŠE na Točné.