Fakultu financí a účetnictví posílí prof. Ludmila Čiževská z Ukrajiny

Profesorka Ludmila Čiževská musela s dcerkou a maminkou opustit těžce zkoušenou Ukrajinu, zatímco její manžel bojuje v ukrajinské armádě. Vzhledem k  tomu, že Fakulta financí a účetnictví dlouhodobě spolupracuje se Státní polytechnickou univerzitou v Žitomiru, kde prof. Čiževská pracuje a na VŠE již v minulosti přednášela, mohla jí rektorka VŠE prof. Machková okamžitě nabídnout pozici hostující profesorky.

Děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., který je nositelem čestného doktorátu Státní polytechnické univerzity v Žitomiru, pokládá prof. Čiževskou za skutečného odborníka v oblasti účetnictví a auditu a dodává:

Profesorka Čiževská bude pro naši fakultu přínosem. Na Ukrajině pracuje na Státní polytechnické univerzitě v Žitomiru na katedře informačních systémů v managementu a účetnictví. Paní profesorka má i velké praktické zkušenosti, protože zastává pozici vedoucí regionální pobočky Žitomirské organizace certifikovaných účetních Federace profesionálních účetních a auditorů Ukrajiny a je certifikovanou statutární auditorkou Ukrajiny“.

Kromě odborných aktivit se prof. Čiževská angažuje i v oblasti spolupráce s Českou republikou. Vede Žitomirský spolek volyňských Čechů a pracuje také jako vedoucí Českého centra pro vzdělávání a kulturu Václava Dlouhého při Státní polytechnické univerzitě v Žitomiru. Paní profesorka hovoří kromě rodné ukrajinštiny nejen anglicky a rusky, ale i česky. Patří totiž k šesté generaci volyňských Čechů, kteří přišli na Ukrajinu již v roce 1870. I proto se snaží ze všech sil pomáhat svým krajanům, ukrajinským uprchlíkům. Na VŠE bude vést adaptační kurz pro 25 ukrajinských studentů, kteří – stejně jako ona a část její rodiny – museli opustit kvůli invazi ruských vojsk svoji rodnou zemi.