Ubytování na Točné pomohlo rodinným příslušníkům ukrajinských studentů VŠE najít v ČR dočasné zázemí

Ubytování na Točné pomohlo rodinným příslušníkům ukrajinských studentů VŠE najít v ČR dočasné zázemí 

 

VŠE od samého počátku vypuknutí války na Ukrajině projevila aktivní a solidární postoj k Ukrajincům, kteří se ocitli v obtížné a nebezpečné situaci. V reakci na tuto krizovou situaci se škola rozhodla spustit pilotní projekt pomoci, aby poskytla konkrétní podporu postiženým. 

 

V rámci tohoto projektu VŠE okamžitě uvolnila ubytovací kapacity ve svém školícím středisku na Točné, aby poskytla bezplatné ubytování příbuzným ukrajinských studentů, kteří studují na VŠE. Celkem se VŠE aktivně postarala o 25 Ukrajinců, žen a dětí, kteří museli uprchnout ze svých domovů před hrozbou války a hledali bezpečí v jiné zemi. Díky této iniciativě byla VŠE schopna poskytnout uprchlíkům nejen střechu nad hlavou, ale dala jim také příležitost přečkat nejhorší časy v bezpečí na území České republiky. 

 

VŠE ubytovaným příbuzným ukrajinských studentů rovněž zajistila intenzivní kurz českého jazyka, díky čemuž si většina těchto ubytovaných lidí mohla najít práci, a zároveň tím finančně zajistit sebe i své rodiny. Tímto způsobem jim VŠE pomohla začlenit se přechodně do nového prostředí a vybudovat si dočasný nový životní základ. 

 

Důležité také bylo, že děti ubytovaných ukrajinských rodin nebyly nuceny přerušit své vzdělávání kvůli válečné situaci. Díky kvalitnímu internetovému připojení, které VŠE ve svém školícím středisku ubytovaným uprchlíkům zajistila, bylo možné v rámci online výuky pokračovat ve školní docházce a vzdělávání na původních ukrajinských školách. To ukrajinským dětem umožnilo udržet si kontinuitu ve vzdělávání v mateřském jazyce, i když byly mimo své domovské prostředí. 

 

V průběhu první poloviny roku 2023, kdy se situace na Ukrajině relativně ustálila, se začali Ukrajinci postupně navracet do své vlasti, do svých domovů. Poslední ubytovaní opustili Českou republiku 30. června 2023. Pevně věříme, že se jim po návratu domů podařilo nalézt v bezpečí své rodiny a přátele, kteří nemohli zemi opustit a museli zůstat na Ukrajině. 

 

VŠE tímto projektem prokázala, že je společensky odpovědnou vysokoškolskou institucí, jež dlouhodobě klade důraz na solidaritu a péči o potřebné. VŠE byla schopna a ochotna rychle reagovat na humanitární krizi a účinně pomohla potřebným překonat lidsky velmi složité období.