Pomoc ukrajinským uprchlíkům v akademickém roce 2022/2023

VŠE se od počátku vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině aktivně zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům a projekt pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, bude pokračovat i v akademickém roce 2022/2023. V rámci programu Freemovers MŠMT bylo na jaře 2022 přijato ke studiu celkem 34 ukrajinských studentů-uprchlíků. V akademickém roce 2022/2023 bude ve studiu na VŠE pokračovat 28 studentů, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením a stali se řádnými studenty (20 ukrajinských studentů pokračuje ve studiu na Fakultě mezinárodních vztahů, 5 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci, 2 na Fakultě informatiky a statistiky a 1 na Fakultě podnikohospodářské). Tito studenti dostávají stipendia na pokrytí životních nákladů v České republice díky dotaci z Fondu vzdělávací politiky MŠMT.

VŠE přijala na plný pracovní úvazek také dvě hostující profesorky z Žitomírské univerzity. Zatímco dr. Shimanska pokračuje v práci na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů, druhá profesorka ukončila pracovní poměr na VŠE k 30. 9. a vrátila se i s dcerkou a maminkou zpět na Ukrajinu.

VŠE také poskytla ubytování 29 rodinným příslušníkům studentů VŠE ve svém školícím středisku na Točné a na kolejích. Na kolejích již nebydlí žádný uprchlík a na Točné bude uzavřena ubytovací smlouva na období zimního semestru pro 17 osob, z toho 7 dětí ve věku 8 – 15 let.

I nadále pokračuje finanční sbírka na pomoc ukrajinským uprchlíkům, která byla zahájena 31. 3. 2022. Na transparentním účtu je v současné době více než 400 000 Kč. Ze sbírky byly financovány například náklady na letní tábor pro ukrajinské děti, výuka češtiny pro uprchlíky, náklady na ubytování hostující profesorky a částečně i ubytovací náklady pro příbuzné studentů.