Setkání s ukrajinskými studenty-uprchlíky při zahájení akademického roku 2023/2024

Oddělení zahraničních styků VŠE uspořádalo ve středu 20. září 2023 při příležitosti začátku akademického roku neformální setkání ukrajinských studentů, kteří byli zapojeni do programu Freemover. Na podvečerní akci se sešlo téměř 20 současných i bývalých studentů, kteří spolu sdíleli zážitky z léta a probírali své přípravy na nadcházející semestr. Atmosféra při společném grilování byla velmi milá a přátelská, studenti ocenili i možnost popovídat si s pracovníky OZS, kteří jim po celou dobu jejich pobytu poskytují podporu.

Program Freemover na VŠE

Na jaře roku 2022 přijala VŠE ke studiu 34 ukrajinských studentů, kteří v důsledku situace na Ukrajině nemohli pokračovat ve studiu ekonomických studijních programů na ukrajinských vysokých školách. Těmto studentům byla poskytnuta jak finanční a materiální, tak psychologická podpora. Své studium na VŠE započali jako tzv. Freemovers, nyní velká část z nich pokračuje ve studiu na VŠE v rámci českých i anglických studijních programů.