Zápisy z jednání Etické komise

Zápisy z jednání Etické komise dle Etického kodexu VŠE