Co se děje na VŠE?

20. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

17. 9. 2018 - Začátek semestru

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

VŠE hostila plenární zasedání evropského vědeckého projektu OpenBudgets.eu

12. 12. 2016 - Fakulta informatiky a statistiky VŠE hostila dvoudenní zasedání projektu OpenBudgets.eu, ve kterém Vysoká škola ekonomická působí jako partner. Projekt, řešený v rámci programu EU Horizont 2020, se zaměřuje na podporu transparentnosti a odpovědnosti v oblasti nakládání s veřejnými prostředky, a tým VŠE se v jeho rámci věnuje zejména tvorbě datových modelů pro fiskální data a vývoji analytických nástrojů pro tato data.

Zasedání proběhlo ve dnech 24. – 25. listopadu 2016 a účastnilo se ho okolo 30 zástupců 9 partnerů, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Programem zasedání byla rekapitulace hotové práce a upřesnění plánu práce na zbývající čas projektu. Takováto setkání, konaná postupně na půdě jednotlivých partnerů, mají rovněž sociální význam, kdy se členové mezinárodního vědeckého týmu vidí osobně a mohou tak emailovým adresám a hlasům z konferenčních hovorů také přiřadit tváře.

Před samotným zasedáním, ve středu 23. listopadu, se konal workshop zaměřený na seznámení zájemců z řad studentů a odborné veřejnosti s hotovými částmi platformy projektu. Workshopu se zúčastnilo 18 lidí; největší zastoupení měli studenti z Fakulty informatiky a statistiky spolu s několika studenty z Fakulty financí a účetnictví. Po představení platformy následovala poměrně dlouhá diskuze se studenty.