Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Nová docentka na VŠE

6. 6. 2017 - Dne 6. června 2017 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., na Vědecké radě jmenovací dekret nové docentce.

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 8. března 2017. Byla jmenována docentkou pro obor Ekonomie s účinností od 1. května 2017.