Hledat
Pokročilé hledání

CEMS blokový seminář na VŠE

15. 9. 2011 - Od 5. září do 9. září 2011 proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze intenzivní CEMS blokový seminář. Tento seminář je nedílnou součástí studia programu CEMS MIM, který se již tradičně umisťuje na prvních místech rankingu Financial Times.

Každá partnerská univerzita sítě CEMS, do které patří i Vysoká škola ekonomická v Praze, pořádá pro studenty programu CEMS intenzivní týdenní blokové semináře. Na blokových seminářích, které jsou vedeny týmy učitelů z různých oborů a firemními partnery, se setkávají studenti ze všech partnerských škol aliance. Jedná se o akademicky a kulturně významnou událost, která pro studenty představuje vstup do programu. Ten je již tři roky součástí prezenčního navazujícího magisterského oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské.  Studenti mají možnost se během semináře lépe vzájemně poznat a navázat užší kontakty s učiteli a firemními partnery, se kterými budou během dvouletého studia spolupracovat. Obdobně významnou událost představuje blokový seminář i pro učitele, kteří se zapojují do paralelně běžících blokových seminářů na  zahraničních partnerských univerzitách (učitelé z VŠE v Praze se nejčastěji podílejí na blokových seminářích ve Vídni a v Miláně).

Vysoká škola ekonomická v Praze letos organizovala CEMS blokový seminář nazvaný „Management Consulting with a Focus on the Energy“. Jak plyne z názvu, cílem semináře bylo studentům přiblížit kariéru v poradenství s akcentem na poradenství pro sektor energetiky. Téma vzniklo mimo jiné i  na základě spolupráce s firmou ČEZ, která je korporátním partnerem v alianci CEMS s Vysokou školou ekonomickou v Praze (společně s Plzeňským Prazdrojem a Škoda Auto) a která se sama rovněž na obsahu semináře výrazně podílela. Blokového semináře se letos zúčastnilo celkem 24 studentů, z toho 13 studentů ze zahraničí (Belgie, Dánsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Švýcarsko). Dva zahraniční studenti přijeli výlučně na blokový seminář, ostatní si vybrali Vysokou školu ekonomickou v Praze jako místo, kde dále stráví i „svůj povinný semestr v zahraničí“.  

Do semináře se kromě ČEZ aktivně zapojily i  další významní korporátní partneři celosvětové aliance CEMS: ABB, A. T. Kearney, Deloitte, PwC. Z ostatních subjektů pak výrazně s organizací semináře pomohli zástupci z A. D. Little, ČVUT, Energetického regulačního úřadu, GE Energy, Institutu energetické ekonomie, Roland Berger a TILI Czech Republic.

Součástí CEMS blokového semináře byla projížďka v elektromobilu a exkurze v brněnských závodech ABB.

cemsbs2.jpg