Termíny

4. 11. 2017 - Den s VŠE

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nový děkan Fakulty mezinárodních vztahů

4. 2. 2012 - Děkanem Fakulty mezinárodních vztahů se od 1. února 2012 stal na  čtyřleté období doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.  Do funkce byl slavnostně uveden rektorem VŠE na kolegiu ve středu 8. února.

Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. je absolventem Obchodní Fakulty, která se v roce 1990 přeměnila na Fakultu mezinárodních vztahů. Jeho specializací je mezinárodní obchod. Doc. Müller má dlouholeté zkušenosti jak z firemní praxe, tak z řídících funkcí v oblasti vysokého školství. V letech 1991 – 1994 byl rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze.

S novým děkanem budou spolupracovat čtyři proděkani:

Proděkan pro vědu a doktorské studium
statutární zástupce děkana
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost
Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky
Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Proděkan pro rozvoj a finance
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Základní strategickou vizí děkana je Fakulta mezinárodních vztahů jako prestižní, finančně stabilní a konkurenceschopná vzdělávací instituce.

Životopis doc. Ing. Štěpána  Müllera, CSc.