Organizační struktura rektorátu VŠE

Rektor

Kancléř

Oddělení interní kontroly a auditu

Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality

Prorektorka pro mezinárodní vztahy

Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations

Prorektor pro vědu, výzkum ​a doktorské studium

Prorektor pro informatiku a digitalizaci

Kvestor