Nedoručená rozhodnutí

Podle § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popř. oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu a na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Adresát doručované písemnosti může nedoručenou písemnost převzít po dobu vyvěšení každý pracovní den v době 9:00 – 14:00, a to

  • rozhodnutí o poplatcích podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách v m. č. 39,
  • přezkumná rozhodnutí v m. č. 13 nebo č. 14,

vše v přízemí Nové budovy, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 237/SP-PI/F2/2019        
adresát: Bc. Jan Kůs, korespondenční adresa Vyškov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 232/SP-PI/F2/2019        
adresát: Tatsiana Alantsyeva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 242/SP-PI/F2/2019        
adresát: Bc. Samuel Šiška, korespondenční adresa Žilina
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5317/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Anna Palánová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5315/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Phuong Uyen Nguyen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5304/SP-NH/F3/2019
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 1515/SP/F4/2019
adresát: Jan Hadraba, korespondenční adresa Kamenice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 1153/SP/F1/2019
adresát: Petr Forejtek, korespondenční adresa Kvasiny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 4. 2019

č. j. VŠE/1456/9202/2019
adresát: Temirlan Muratali, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno:  5. 4. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 188/SP-PI/F2/2019                
adresát: Bc. Martin Rutrle, korespondenční adresa Písek
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 149/SP-PI/F2/2019                
adresát: Kristina Kornilenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 111/SP-PI/F2/2018                
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 125/SP-PI/F2/2018                
adresát: Bc. Kristýna Hüblová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 225/SP-PI/F2/2018                
adresát: Klára Janoušková, korespondenční adresa Rakovník
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 207/SP-PI/F2/2018                
adresát: Jana Mertová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5164/SP-KV/F3/2018            
adresát: Martin Sluka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5172/SP-KV/F3/2018            
adresát: Hoang Huy Vu, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5221/SP-NH/F3/2019           
adresát: Bc. Et Bc. Jan Kutěj, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 839/SP/F5/2019      
adresát: Bc. Michal Hemiš, korespondenční adresa Lišany
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 1398/SP/F4/2019   
adresát: Emir Al Saleh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 819/SP/F5/2019      
adresát: Monika Kovaľová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 101/SP-PI/F2/2018                
adresát: Guram Pirtskhalaishvili, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 105/SP-PI/F2/2018                
adresát: Sergei Sherstobitov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 5009/SP-KV/F3/2018            
adresát: Bc. Marek Hanzlík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 5148/SP-KV/F3/2018            
adresát: Bc. Daniela Vervloet, korespondenční adresa Most
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 73/SP-PI/F2/2018  
adresát: Bc. Ivana Veselá, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 71/SP-PI/F2/2018  
adresát: Erika Nohejlová, korespondenční adresa Vestec
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 4988/SP-KV/F3/2018           
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 5037/SP-KV/F3/2018           
adresát: Jan Sabadoš, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 5103/SP-KV/F3/2018           
adresát: Bc. Vojtěch Litavský, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 1221/SP/F4/2018   
adresát: Bc. Filip Korecký, korespondenční adresa Chotilsko
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 1034/SP/F1/2018   
adresát: Bc. Jan Bednář, korespondenční adresa Jesenice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 1. 2018

č. j. VŠE/5444/9202/2017
adresát: David Ondráčka, M.A., korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 16. 1. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 4. 2018

č. j. VŠE/1280/9202/2018
adresát: Saly Truong, korespondenční adresa Jesenice
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 3. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 4. 2018

č. j. VŠE/1892/9202/2018
adresát: Radim Smetka, korespondenční adresa Praha 1
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 23. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 26. 4. 2018

č. j. VŠE/1815/9202/2018
adresát: Bc. Mário Kamody, korespondenční adresa Nižná, Slovenská republika
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 26. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 945/SP/F4/2018
adresát: Milan Mikula, korespondenční adresa Praha 4
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 982/SP/F4/2018
adresát: Bc. Ľudovít Bielik, korespondenční adresa Postoloprty
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 863/SP/F4/2017
adresát: Ngoc Diep Pham, korespondenční adresa Pardubice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4720/SP-KV/F3/2018
adresát: Anna Fojtíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4724/SP-KV/F3/2018
adresát: Phuong Uyen Ngyuen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4714/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Miloslav Randa, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4672/SP-KV/F3/2017
adresát: Hong Huy Vu, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4731/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Matěj Vybíral, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4731/SP-KV/F3/2017
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 3624/SP-TP/F2/2018
adresát: Tomáš Vrána, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 3562/SP-TP/F2/2018
adresát: Ing. Beáta Mikolášíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2018

č. j. VŠE/1895/9202/2018
adresát: Ing. Pavel Růžek, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno:  22. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 3649/SP-TP/F2/2018
adresát: Milan Mraček, korespondenční adresa Liberec VI – Rochlice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 3636/SP-TP/F2/2018
adresát: Bc. Samuel Šiška, korespondenční adresa Žilina (SR)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 4823/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Marek Hanzlík, korespondenční adresa Praha (Nové Město)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 659/SP/F5/2018
adresát: Bc. Vojtěch Číža, korespondenční adresa Broumov (Velká Ves)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 789/SP/F1/2018
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3651/SP-TP/F2/2018
adresát: Erika Nohejlová, korespondenční adresa Vestec
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3674/SP-TP/F2/2018
adresát: Adéla Bakosová, korespondenční adresa Nový Knín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3684/SP-TP/F2/2018
adresát: Guram Pirtskhalaishvili, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 4847/SP-KV/F3/2018
adresát: Vít Čapek, korespondenční adresa Cheb
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. R4723/SP-KV/F3/2018
adresát: Jan Kroulík, korespondenční adresa Poříčí nad Sázavou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium (odvolání)
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 734/SP/F5/2018
adresát: Bc. Michal Hemiš, korespondenční adresa Louny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 1116/SP/F4/2018
adresát: Emir Al Saleh, korespondenční adresa Praha 6
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 668/SP/F5/2018
adresát: Bc. Pavel Dvořák, korespondenční adresa Velký Beranov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 1068/SP/F4/2018
adresát: Anton Kozinov, korespondenční adresa Praha – Kyje
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 837/SP/F1/2018
adresát: Romana Vítková, korespondenční adresa Choceň
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 716/SP/F5/2018
adresát: Silvia Štefániková, korespondenční adresa Poprad, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3722/SP-PI/F2/2018
adresát: Mário Boháčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3765/SP-PI/F2/2018
adresát: Karolína Jebavá, korespondenční adresa Kolín II
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3727/SP-PI/F2/2018
adresát: Kristina Kornilenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 14/SP-PI/F2/2018
adresát: Nikita Martynov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 43/SP-PI/F2/2018
adresát: David Medlík, korespondenční adresa Kopidlno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. R3562/SP-TP/F2/2018
adresát: Ing. Beáta Mikolášiková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3807/SP-PI/F2/2018
adresát: Martin Rutrle, korespondenční adresa Písek
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3819/SP-PI/F2/2018
adresát: Quang Vu Truong, korespondenční adresa Chrastava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 45/SP-PI/F2/2018
adresát: Tomáš Vrána, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4934/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Patrik Diamant, korespondenční adresa Zlonín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4959/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Andrea Harčárová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4870/SP-KV/F3/2018
adresát: Hong Huy Vu, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4903/SP-KV/F3/2018
adresát: Sára Tyrnerová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 983/SP/F1/2018
adresát: Jiří Procházka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1269/SP/F4/2018
adresát: Roman Baydoshev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1214/SP/F4/2018
adresát: Ondřej Kupsa, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1140/SP/F4/2018
adresát: Miroslav Kaplan, korespondenční adresa Rudná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno:  16. 10. 2018