Nedoručená rozhodnutí

Podle § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou. Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popř. oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu a na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Adresát doručované písemnosti může nedoručenou písemnost převzít po dobu vyvěšení každý pracovní den v době 9:00 – 14:00, a to

  • rozhodnutí o poplatcích podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách v m. č. 39,
  • přezkumná rozhodnutí v m. č. 13 nebo č. 14,

vše v přízemí Nové budovy, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3.


Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1815/SP-NB/F2/2024
adresát: Tomáš Pitra, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1817/SP-NB/F2/2024
adresát: Tatsiana Alantsyeva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1841/SP/F2/2024
adresát: Bc. Filip Kroček, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1844/SP/F2/2024
adresát: Bc. Branislav Löffler, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1820/SP-NB/F2/2024
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1837/SP/F2/2024
adresát: Bc. Robert Jelen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1686/SP/F3/2024
adresát: Mykyta Marichiev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1734/SP/F3/2024
adresát: Bc. Anastasiia Lampei, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1688/SP/F3/2024
adresát: Radek Drahokoupil, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1745/SP/F3/2024
adresát: Hoang Dung Phanová, korespondenční adresa Ostrava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1709/SP/F3/2024
adresát: Bc. Anu Fleková, korespondenční adresa Horní Litvínov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1728/SP/F3/2024
adresát: Bc. Radek Kotas, korespondenční adresa Štěchovice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 679/SP/F1/2024
adresát: Bc. Dmitri Gorodko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 690/SP/F1/2024
adresát: Bc. Hoang Anh Phan, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1575/SP/F4/2024
adresát: Egor Kharitonenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1624/SP/F4/2024
adresát: Bc. Michal Šejba, korespondenční adresa Milevsko
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1580/SP/F4/2024
adresát: Viet Tu Be, korespondenční adresa České Budějovice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1628/SP/F4/2024
adresát: Hong Quan Tran, korespondenční adresa Olomouc
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1596/SP/F4/2024
adresát: Bc. Pavel Dvoriak, korespondenční adresa Veleň
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 15.5.2024

Č. j. 1729/SP/F5/2024
adresát: Filip Vyhnálek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno15.5.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 5. 2024

č. j. VŠE/3617/9202/2024
adresát: Degtiarenko, Varvara, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  9. 5. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 7. 5. 2024

č. j. VŠE/3616/9202/2024
adresát: Vinš, Josef, Úžice
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  7. 5. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 4. 2024

č. j. VŠE/2965/9202/2024
adresát: Regálová, Anna, Praha 9
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  30. 4. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. R1624/SP/F3/2024
adresát: Elena Vostrikova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. R1600/SP/F3/2024
adresát: Egor Erofeev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. 1677/SP/F3/2024
adresát: Bc. Karolína Zamrazilová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. 1661/SP/F3/2024
adresát: Bc. Barbora Kobliková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. 1681/SP/F3/2024
adresát: Bc. Karolína Ježková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. 1690/SP/F5/2024
adresát: Jiří Šťovíček, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17.4.2024

Č. j. 1696/SP/F5/2024
adresát: Mgr. Michal Zima, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno17.4.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 4. 2024

č. j. VŠE/2611/9202/2024
adresát: Mikeš, Milan, Praha 5
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  3. 4. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1638/SP/F3/2024
adresát: Bc. Mariia Boichenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1624/SP/F3/2024
adresát: Elena Vostrikova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1645/SP/F3/2024
adresát: Bc. Aneta Průdková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1612/SP/F3/2024
adresát: Jakub Passer, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1600/SP/F3/2024
adresát: Egor Erofeev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1656/SP/F3/2024
adresát: Libor Dvořák, korespondenční adresa Chlum u Třeboně
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1649/SP/F3/2024
adresát: Bc. Elizaveta Tatrova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

 

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1759/SP/F2/2024
adresát: Bc. Mikhail Daumatovich, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1760/SP/F2/2024
adresát: Bc. Anna Horníková, korespondenční adresa Blovice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1765/SP/F2/2024
adresát: Bc. Štěpán Linhart, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1454/SP/F4/2024
adresát: Bc. Daniel Remiš, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1462/SP/F4/2024
adresát: Hong Quan Tran, korespondenční adresa Olomouc
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1524/SP/F4/2024
adresát: Emiliya Podaneva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.3.2024

Č. j. 1504/SP/F4/2024
adresát: Jakub Hájek, korespondenční adresa Olomouc
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 20.3.2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.2.2024

Č. j. R1279/SP/F3/2023
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19.2.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.2.2024

Č. j. 1583/SP-HK/F3/2023
adresát: Yana Gonchar, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19.2.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.2.2024

Č. j. 1456/SP/F4/2023
adresát: Bc. Aneta Hubalková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.2.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.2.2024

Č. j. 1719/SP-NB/F2/2023
adresát: Ing. Soňa Pučeková Hrubá, korespondenční adresa Zlonín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.2.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. 1681/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Ladislav Sýbek, korespondenční adresa Blatná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. 1651/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Branislav Löffler, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. 1581/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Veronika Moravcová, korespondenční adresa Moravská Třebová
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. 1582/SP-HK/F3/2023
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. R1379/SP/F4/2023
adresát: Bc. Jan Novotný, korespondenční adresa Hradec Králové
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19.1.2024

Č. j. 1423/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Veronika Tomašičová, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno19.1.2024        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 11. 1. 2024

č. j. VŠE/10339/9202/2023
adresát: Sun, Fenglei, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  11. 1. 2024

č. j. VŠE/10490/9202/2023
adresát: Nováková, Markéta, Neratovice
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  11. 1. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 8. 1. 2024

č. j. VŠE/10273/9202/2023
adresát: Antonova, Saša, Praha 4
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  8. 1. 2024

č. j. VŠE/10383/9202/2023
adresát: Straková, Soňa, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  8. 1. 2024

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20. 12. 2023

č. j. VŠE/9823/9202/2023
adresát: Mertl, Leo, Praha 1
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  20. 12. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 12. 2023

č. j. VŠE/9676/9202/2023
adresát: Esmiran, Zeina H. M., Praha 5
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  14. 12. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1639/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Martin Kolář, korespondenční adresa Náchod
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1660/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Sergey Polikarpov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1667/SP-NB/F2/2023
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1676/SP-NB/F2/2023
adresát: Kirril Zolotarev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1682/SP-NB/F2/2023
adresát: Ing. Mehmana Taghiyeva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1695/SP-NB/F2/2023
adresát: Hana Sochančáková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. R1536/SP-NB/F2/2023
adresát: Ing. Bc. Olesia Arkelova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1536/SP-NB/F2/2023
adresát: Ing. Bc.  Olesia Arkelova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1703/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Filip Marton, korespondenční adresa Košice, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1704/SP-NB/F2/2023
adresát: David Tomečko, korespondenční adresa Košice, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1551/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Klaudia Katarína Novajovská, korespondenční adresa Liptovský Mikuláš, Slovenský Mikuláš
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. R1522/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Tatiana Bieliková, korespondenční adresa Levice, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1522/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Tatiana Bieliková, korespondenční adresa Levice, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1571/SP-HK/F3/2023
adresát: Lenka Vaníčková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1562/SP-HK/F3/2023
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1369/SP/F4/2023
adresát: Bc. Valeriia Matantceva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1650/SP/F5/2023
adresát: Filip Vyhnálek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1433/SP/F4/2023
adresát: Mgr. Radvan Nováček, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.12.2023

Č. j. 1347/SP-NB/F2/2022
adresát: Roman Kostka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.12.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1638/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Natáliya Kiseleva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1607/SP-NB/F2/2023
adresát: Tomáš Pitra, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1608/SP-NB/F2/2023
adresát: Kamila Rushchak, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1610/SP-NB/F2/2023
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1600/SP-NB/F2/2023
adresát: Jan Dombek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1564/SP-NB/F2/2023
adresát: Polina Zaytseva, korespondenční adresa Praha (Nusle)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1570/SP-NB/F2/2023
adresát: Petra Fryšová, korespondenční adresa Praha (Kobylisy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1553/SP-NB/F2/2023
adresát: Matej Smik, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1592/SP-NB/F2/2023
adresát: Aleš Bláha, korespondenční adresa Praha (Vokovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1589/SP-NB/F2/2023
adresát: Ing. Linda Werbiková, korespondenční adresa Brno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. R1420/SP-NB/F2/2023
adresát: Jakub Svoboda, korespondenční adresa Praha (Bohnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1587/SP-NB/F2/2023
adresát: Pavel Miffek, korespondenční adresa Hradec Králové
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1590/SP-NB/F2/2023
adresát: Anna Macášková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1578/SP-NB/F2/2023
adresát: Kateřina Sedláčková, korespondenční adresa Praha (Kamýk)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1633/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc.Robert Jelen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1595/SP-NB/F2/2023
adresát: Enkhjin Odonkhuu, korespondenční adresa Praha (Bubeneš)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1609/SP-NB/F2/2023
adresát: Lucie Valdová, korespondenční adresa Horní Olešnice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1569/SP-NB/F2/2023
adresát: Václav Štekr, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. R1070/SP-NB/F2/2023, R1443/SP-NB/F2/2023
adresát: Petra Fryšová, korespondenční adresa Praha (Kobylisy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1370/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Martin Slavík, korespondenční adresa Benešov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1360/SP-HK/F3/2023
adresát: Myrna Krejčí, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1453/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Kristýna Kottková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1398/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Sofiia Burian, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1444/SP-HK/F3/2023
adresát: Maksim Khvatsiuk, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1499/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Martin Pohl, korespondenční adresa Kralupy nad Vltavou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1437/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Juraj Jankovič, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1370/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Martin Slavík, korespondenční adresa Benešov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 506/SP/F1/2023
adresát: Ing. Kristýna Miňhová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 527/SP/F1/2023
adresát: Bc. Adéla Flanderová, korespondenční adresa Blatná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1307/SP/F4/2023
adresát: Viet Tu Be, korespondenční adresa České Budějovice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1290/SP/F4/2023
adresát: Bc. Jana Bláhová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1625/SP/F5/2023
adresát: Richard Kacafírek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 1.11.2023

Č. j. 1605/SP/F5/2023
adresát: Aneta Klečková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno1.11.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1545/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Štěpán Linhart, korespondenční adresa Dolní Chabry
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1524/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Kateřina Vokáčová, korespondenční adresa Kolín V
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1530/SP-NB/F2/2023
adresát: Martin Červený, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1542/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Martina Klírová, korespondenční adresa Březové Hory
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1518/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Martin Milek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1550/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Matěj Procházka, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1519/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Veronika Remešová, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1532/SP-NB/F2/2023
adresát: Marcel Půček, korespondenční adresa Praha (Nusle)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1515/SP-NB/F2/2023
adresát: Roman Kostka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. R1423/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Veronika Tomašičová, korespondenční adresa Děčín VI-Letná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023     

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. R1383/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. et Bc. Olesia Arkelova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

  Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1349/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Barbora Kobliková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1310/SP-HK/F3/2023
adresát: Vojtěch Prade, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1329/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Aneta Průdková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1319/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Mariia Boichenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1336/SP-HK/F3/2023
adresát: Libor Dvořák, korespondenční adresa Chlum u Třeboně
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20.9.2023

Č. j. 1293/SP-HK/F3/2023
adresát: Sofiya Pekaryk, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno20.9.2023       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. R1568/SP/F5/2023
adresát: Aleš Zrubecký, korespondenční adresa Český Brod
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1196/SP/F4/2023
adresát: Mgr. Radvan Nováček, korespondenční adresa Praha (Nebušice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1470/SP-NB/F2/2023
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1489/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Denisa Žůrková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1291/SP-HK/F3/2023
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha (Vinohrady)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1482/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Sara Stojkovičová, korespondenční adresa Praha (Kunratice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1477/SP-NB/F2/2023
adresát: Kirill Zolotarev, korespondenční adresa Praha (Kobylisy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1464/SP-NB/F2/2023
adresát: Lucie Valdová, korespondenční adresa Neratovice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. R937/SP-HK/F3/2022
adresát: Bc. Kirill Begunov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1278/SP-HK/F3/2023
adresát: Lam Trinh Do, korespondenční adresa Liberec
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. R1219/SP-HK/F3/2023
adresát: Alexandra Tančáková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1273/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Gabriella Serbinová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1282/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Veronika Kubínková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. R1052/SP-HK/F3/2023
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1240/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Veronika Petráková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. 1073/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Veronika Petráková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28.6.2023

Č. j. R1073/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Veronika Petráková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno28.6.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14.6.2023

č. j. VŠE/4150/9202/2023
adresát: Ing. Sára Fliegerová, Skřivany
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 15.6.2023

č. j. VŠE/4148/9202/2023

adresát: Barbora Bobošová, Praha
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 14.6.2023
Doručováno veřejnou vyhláškou dne 7. 6. 2023

č. j. VŠE/3591/9202/2023
adresát: Lotca, Maxim, Příbram
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  7. 6. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 7. 6. 2023

č. j. VŠE/3633/9202/2023
adresát: Zamrazilová, Karolína, Praha 5
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  7. 6. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 7. 6. 2023

č. j. VŠE/3877/9202/2023
adresát: Gertnerová, Alena, Praha 6
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  7. 6. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29.5.2023

č. j. VŠE/3261/9202/2023
adresát: Bc. Sangar Daminov, Praha
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 29.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.5.2023

č. j. VŠE/3213/9202/2023
adresát: Yaroslav Lykhochas, Praha
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 24.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24. 5. 2023

č. j. VŠE/2782/9202/2023
adresát: Tocheniuk, Anastasiia, Praha 10
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  24. 5. 2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21.5.2023

č. j. VŠE/3280/9202/2023
adresát: Kauer Tomáš, Paskov
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 21.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18.5.2023

č. j. 1183/SP/F4/2023
adresát: Bc. Robert Lízler, korespondenční adresa Praha (Vokovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 4.5.2023

č. j. VŠE/2760/9202/2023
adresát: Faltus, Matěj, Praha 10
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 4.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 4.5.2023

č. j. VŠE/2290/9202/2023
adresát: Mlíkovský, David, Praha 5
věc: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 4.5.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1476/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Ivana Veselá, korespondenční adresa Praha (Radotín)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1503/SP-NB/F2/2023
adresát: Hana Sochančaková, korespondenční adresa Praha (Holešovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1481/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Sabina Rodáková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1478/SP-NB/F2/2023
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha (Košíře)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1457/SP-NB/F2/2023
adresát: Sergej Niedrite, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1466/SP-NB/F2/2023
adresát: Jan Dombek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1499/SP-NB/F2/2023
adresát: Oskar Webr, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. R1387/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Thuy Trang Dangová, korespondenční adresa Domažlice (Bezděkovské Předměstí)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1454/SP-NB/F2/2023
adresát: Aleš Bláha, korespondenční adresa Praha (Vokovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1262/SP-HK/F3/2023
adresát: Lucie Kolářová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1261/SP-HK/F3/2023
adresát: Valentin Ivanov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 1171/SP/F4/2023
adresát: Bc. Dagmar Sedláčková, korespondenční adresa Bystřice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.5.2023

Č. j. 435/SP/F1/2023
adresát: Bc. Elena Belugina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.5.2023      

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1418/SP-NB/F2/2023
adresát: Olga Kravtsova, korespondenční adresa Praha (Nové Město)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1452/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Michaela Pavlína Dimpflová, korespondenční adresa Železná Ruda
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1447/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Kateřina Sedláčková, korespondenční adresa Praha (Kamýk)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1382/SP-NB/F2/2023
adresát: Milan Řepka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1388/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Markéta Eichlerová, korespondenční adresa Mladá Boleslav II
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1366/SP-NB/F2/2023
adresát: Marcel Půček, korespondenční adresa Praha (Nusle)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1377/SP-NB/F2/2023
adresát: David Průša, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1451/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Daniel Šídlo, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1364/SP-NB/F2/2023
adresát: Petr Fornůsek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1422/SP-NB/F2/2023
adresát: Bc. Denisa Šenkýřová, korespondenční adresa Praha (Kyje)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1353/SP-NB/F2/2023
adresát: Tomáš Pitra, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1110/SP-HK/F3/2023
adresát: Michal Skopal, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1199/SP-HK/F3/2023
adresát: Jan Jindra, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1201/SP-HK/F3/2023
adresát: Bc. Barbora Kobliková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. R1184/SP-HK/F3/2023
adresát: Ing. Filip Šipoš, korespondenční adresa Hradec Králové
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1122/SP/F4/2023
adresát: Bc. Jana Bláhová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1095/SP/F4/2023
adresát: Bc. Karina Uretsky, korespondenční adresa Jirny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1101/SP/F4/2023
adresát: Evgeny Vasilenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1099/SP/F4/2023
adresát: Bc. Petra Vaníčková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5.4.2023

Č. j. 1504/SP/F5/2023
adresát: Usukhbayar Batbaatar, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno5.4.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2.3.2023

Č. j. 1018/SP/F4/2022
adresát: Bc. Adam Kučera, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno02.3.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2.3.2023

Č. j. 1488/SP/F5/2022
adresát: Jan Kolín, korespondenční adresa Nepřevázka
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2.3.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2.3.2023

Č. j. 1490/SP/F5/2022
adresát: Richard Kacafírek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2.3.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 27.1.2023

č. j. VŠE/8943/9202/2022
adresát: Říha, Miroslav, Strakonice
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  27.1.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1317/SP-NB/F2/2022
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1349/SP-NB/F2/2022
adresát: Martin Milek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1356/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Kateřina Vokáčová, korespondenční adresa Kolín V
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1321/SP-NB/F2/2022
adresát: Adéla Štancová, korespondenční adresa Chyňava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1348/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Danyila Kupianska, korespondenční adresa Praha (Vršovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023         

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1350/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Veronika Remešová, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1316/SP-NB/F2/2022
adresát: Kirill Zolotarev, korespondenční adresa Praha (Kobylisy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1340/SP-NB/F2/2022
adresát: Dan Urban, korespondenční adresa Nymburk
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1324/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Maxim Majboroda, korespondenční adresa Praha (Letňany)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1005/SP/F4/2022
adresát: David Foret, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1484/SP/F5/2022
adresát: Kryštof Chaloupka, korespondenční adresa Praha (Strašnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25.1.2023

Č. j. 1061/SP-HK/F3/2022
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha (Hloubětín)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno25.1.2023

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2022

č. j. VŠE/5431/9202/2022
adresát: Maslennikov, Sergei, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
vyvěšeno:  9. 12. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2022

č. j. VŠE/8315/9202/2022
adresát: Núňez, Frank Hernandez, Praha 4
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  9. 12. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2022

č. j. VŠE/8249/9202/2022
adresát: Itkin, Oleh, Praha 1
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  9. 12. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2022

č. j. VŠE/8251/9202/2022
adresát: Aleksandrov, Ivan, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  9. 12. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 11. 2022

Č. j. 1054/SP-HK/F3/2022
adresát: Bc. Maroš Marejka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 11. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 11. 2022

Č. j. 319/SP/F1/2022
adresát: Bc. Ondřej Tománek, korespondenční adresa Vrbátky (Dubany)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 11. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9.11.2022

Č. j. 1460/SP/F5/2022
adresát: Bc. Peter Sedlár, korespondenční adresa Stupava, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno9.11.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9.11.2022

Č. j. 973/SP/F4/2022
adresát: Bc. Dagmar Sedláčková, korespondenční adresa Bystřice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno9.11.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9.11.2022

Č. j. 972/SP/F4/2022
adresát: Bc. Maroš Marejka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno9.11.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9.11.2022

Č. j. 304/SP/F1/2022
adresát: Bc. Elena Belugina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno9.11.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9.11.2022

Č. j. 301/SP/F1/2022
adresát: Ivan Aleksandrov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno9.11.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1235/SP-NB/F2/2022
adresát: Martin Červený, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1305/SP-NB/F2/2022
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1290/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Martina Mikušová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1293/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Marko Mitrovič, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1291/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Daniel Šídlo, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1244/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Arthur Hohenberg, korespondenční adresa Praha 2
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 986/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Valeriia Kremenytska, korespondenční adresa Praha (Nusle)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 263/SP/F1/2022
adresát: Mariya Nikitina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 916/SP/F4/2022
adresát: Bc. Petra Vaníčková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1443/SP/F5/2022
adresát: Petr Jašek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 1455/SP/F5/2022
adresát: Bc. Filip Kubánek, korespondenční adresa Kostelec nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 277/SP/F1/2022
adresát: Bc. Martina Papežová, korespondenční adresa Žďár nad Sázavou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 288/SP/F1/2022
adresát: Bc. Ivan Klimčák, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022

Č. j. 298/SP/F1/2022
adresát: Bc. Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno3.10.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 1281/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Diana Makarova, korespondenční adresa Praha (Strašnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 1237/SP-NB/F2/2022
adresát: Tomáš Kovanda, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 1238/SP-NB/F2/2022
adresát: Marcel Půček, korespondenční adresa Praha (Nusle)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 1225/SP-NB/F2/2022
adresát: Bc. Danyila Kupianska, korespondenční adresa Praha (Vršovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 870/SP/F4/2022
adresát: Bc. Vladimíra Vallušová, korespondenční adresa Brno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 1430/SP/F5/2022
adresát: Richard Kacafírek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 254/SP/F1/2022
adresát: Dongsik Kim, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 931/SP-AK/F3/2022
adresát: Sofiya Pekaryk, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 937/SP-AK/F3/2022
adresát: Kirill Begunov, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 938/SP-AK/F3/2022
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 944/SP-AK/F3/2022
adresát: Michaela Steinsdörferová, korespondenční adresa Černošice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 31.8.2022

Č. j. 947/SP-AK/F3/2022
adresát: Phu Do Huu, korespondenční adresa Praha (Háje)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno31.8.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 6. 2022

Č. j. 637/SP/F4/2021
adresát: Bc. Artem Ringoš,  korespondenční adresa Spišská Nová Ves (Slovensko)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno21.6.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 923/SP-AK/F3/2022
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha (Hloubětín)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022        

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 886/SP-AK/F3/2022
adresát: José Alejandro Celis Orejarena, korespondenční adresa Praha (Vinohrady)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 920/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Daniela Vervloet, korespondenční adresa Most
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022       

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. R843/SP-AK/F3/2022
adresát: Ing. Barbora Zelinková, korespondenční adresa Kutná Hora
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 892/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc.  Aleksandra Marchukova, korespondenční adresa Postřižín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 1196/SP-NB/F2/2022
adresát: Adéla Štancová, korespondenční adresa Chyňava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 1113/SP-NB/F2/2022
adresát: Ing. Alena Lajpoldová, korespondenční adresa Losiná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 1208/SP-NB/F2/2022
adresát: Hana Sochančaková, korespondenční adresa Praha (Holešovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 826/SP/F4/2022
adresát: Bc. Maroš Marejka, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 210/SP/F1/2022
adresát: Bc. Elena Belugina, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 1401/SP/F5/2022
adresát: Jan Macháč, korespondenční adresa Bořetice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 224/SP/F1/2022
adresát: Bc. David Schweiner, korespondenční adresa Praha 8
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 225/SP/F1/2022
adresát: Bc. Ondřej Tománek, korespondenční adresa Vrbátky (Dubany)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 13.6.2022

Č. j. 829/SP/F4/2022
adresát: Bc. Dagmar Sedláčková, korespondenční adresa Bystřice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno13.6.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 11. 5. 2022

č. j. VŠE/2690/9202/2022
adresát: Bc. Anna Marie Klausová, korespondenční adresa Praha 1
věc: rozhodnutí rektora o odvolání
vyvěšeno:  11. 5. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 11. 5. 2022

č. j. VŠE/2510/9202/2022
adresát: Vláda Dyrda, korespondenční adresa Praha 3
věc: rozhodnutí rektora o odvolání
vyvěšeno: 11. 5. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20. 4. 2022

č. j. VŠE/2447/9202/2022
adresát: Kotliarov, Petr, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno:  20. 4. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 763/SP-AK/F3/202
adresát: Lev Shavzis, korespondenční adresa Praha (Prosek)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 729/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Štěpán Dvořák, korespondenční adresa Bylany
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 881/SP-AK/F3/2022
adresát: Duong Vu Hai , korespondenční adresa Praha (Letňany)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 854/SP-AK/F3/202
adresát: Ing. Veronika Mitríková , korespondenční adresa Praha (Smíchov)
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 762/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Albina Salakhutdinova  , korespondenční adresa Praha (Malešice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 742/SP-AK/F3/2022
adresát: Tereza Janečková, korespondenční adresa Praha (Strašnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 735/SP-AK/F3/2022
adresát: Liliana Persina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 830/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Yulia Smirnova, korespondenční adresa Praha (Malešice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 856/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Jan Stáš , korespondenční adresa Praha (Vršovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 802/SP-AK/F3/2022
adresát: Mgr. Simona Kováčová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 828/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Nikita Sheikin, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 701/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. František Lukáč, korespondenční adresa Michalovce
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 818/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Adriana poláková, korespondenční adresa Prešov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 847/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. David Hertz, korespondenční adresa Praha (Vysočany)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 846/SP-AK/F3/2022
adresát: Bc. Mario Dufala, korespondenční adresa Praha (Dufala)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 44/SP/F1/2022
adresát: Mariya Nikitina, korespondenční adresa Praha 3
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.3.2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.3.2022

Č. j. 114/SP/F1/2022
adresát: Bc. Ivan Klimčák, korespondenční adresa Praha 8
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 3. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1033/SP-NB/F2/2022
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha (Vršovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1032/SP-NB/F2/2022
adresát: Kirill Zolotarev, korespondenční adresa Praha (Kobylisy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1029/SP-NB/F2/2022
adresát: Mário Boháčik, korespondenční adresa Praha (Kunratice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1067/SP-NB/F2/2022
adresát: Tomáš Kovanda, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1050/SP-NB/F2/2022
adresát: Martin Scholze, korespondenční adresa Trutnov (Dolní Staré Město)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 700/SP-AK/F3/2021
adresát: Bc. Michal Švarc, korespondenční adresa Praha (Bohnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 699/SP-AK/F3/2021
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem (Litol)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 691/SP-AK/F3/2021
adresát: Bc. Daniela Vervloet , korespondenční adresa Most
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 671/SP/F4/2021
adresát: Bc. Martin Kott, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2022

Č. j. 1333/SP/F5/2022
adresát: Richard Kacafírek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 2. 2022

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 20. 12. 2021

č. j. VŠE/9230/9202/2021
adresát: Tarasiuk, Oleksandr, Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 20. 12. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 12. 2021

č. j. VŠE/8588/9202/2021
adresát: Maniya, Anna, doručovací adresa Praha 3
věc: rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 2. 12. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 1038/SP-NB/F2/2021
adresát: Bc. Mikhail Daumatovich, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j. 1007/SP-PI/F2/2021
adresát: Polina Butko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j. 973/SP-PI/F2/2021
adresát Bc. Arthur Hohenberg, korespondenční adresa Praha (Nové Město)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j. 1017/SP-NB/F2/2021
adresát: Daniella Lukács, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j.  R665/SP-AK/F3/2021
adresát: Bc. Veronika Kubínková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j.  675/SP-AH/F3/2021
adresát: Duong Vu Hai, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021    

Č. j.  698/SP-AK/F3/2021
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24.11.2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 15/SP/F1/2021
adresát: Bc. Olga Cheuzova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 7/SP/F1/2021
adresát: Bc. Ondřej Tománek, korespondenční adresa Vrbátky
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 646/SP/F4/2021
adresát: Matěj Bischof, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 629/SP/F4/2021
adresát: Martin Kalina, korespondenční adresa Písek
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 24.11.2021

Č. j. 638/SP/F4/2021
adresát: Bc. Dagmar Sedláčková, korespondenční adresa Bystřice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 24. 11. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1912/SP/F1/2021
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1905/SP/F1/2021
adresát: Bc. Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1025/SP-NB/F2/2021
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 576/SP/F4/2021
adresát: Maksim Kuzmich, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1301/SP/F5/2021
adresát: Bc. Petr Virt, korespondenční adresa Chomutov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 602/SP/F4/2021
adresát: Bc. Adam Kučera, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1884/SP/F1/2021
adresát: Bc. Přemysl Kočí, korespondenční adresa Uherské Hradiště
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1302/SP/F5/2021
adresát: Peter Sedlár, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. 1784/SP/F1/2021
adresát: Bc. Zhanar Zhubanova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 25. 10. 2021

Č. j. R1784/SP/F1/2021
adresát: Bc. Zhanar Zhubanova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 25. 10. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 655/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Martina Hačecká, korespondenční adresa Seletice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 645/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Myrna Krejčí, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 534/SP/F4/2021
adresát: Bc. Robert Lízler, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 550/SP/F4/2021
adresát: Bc. Erik Ziegler, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 548/SP/F4/2021
adresát: Adam Kovářík, korespondenční adresa Mukařov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 584/SP/F4/2021
adresát: Bc. Denis Bushkov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1279/SP/F5/2021
adresát: Darek Konopáč, korespondenční adresa Trutnov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 554/SP/F4/2021
adresát: Gaukhar Polatbekova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 598/SP/F4/2021
adresát: Son Trinh Viet, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 597/SP/F4/2021
adresát: Ilya Borzilov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1882/SP/F1/2021
adresát: Tatiana Dezhevaya, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1902/SP/F1/2021
adresát: Danil Seredenkov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1873/SP/F1/2021
adresát: Vít Říman, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 582/SP/F4/2021
adresát: Anna Borovikova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1875/SP/F1/2021
adresát: Bc. Lubor Matras, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1297/SP/F5/2021
adresát: Bc. Filip Kubánek, korespondenční adresa Kostelec nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 601/SP/F4/2021
adresát: Bc. Jiří Charvát, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1880/SP/F1/2021
adresát: Bc. Ondřej Bajusz, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1846/SP/F1/2021
adresát: Radim Pospíchal, korespondenční adresa Třebíč
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 517/SP/F4/2021
adresát: Bc. Barbora Bučková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j.  1884/SP/F1/2021
adresát: Tamerlan Bazoev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j.  1233/SP/F5/2021
adresát: Bc. Jan Malina, korespondenční adresa Liběšice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 17. 9. 2021

Č. j. 1298/SP/F5/2021
adresát: Bc. Jan Malina, korespondenční adresa Liběšice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 17. 9. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 953/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Veronika Remešová, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 963/SP-PI/F2/2021
adresát: Tomáš Kovanda, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 964/SP-PI/F2/2021
adresát: Marcel Půček, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 955/SP-PI/F2/2021
adresát: Michaela Kováčová, korespondenční adresa Vižina
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 1895/SP/F1/2021
adresát: Bc. Ivan Klimčák, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 1886/SP/F1/2021
adresát: Bc. Kyrylo Melnykov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 1901/SP/F1/2021
adresát: Bc. Khanh Tran Dinh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 593/SP/F4/2021
adresát: Bc. Filip Vacula, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 1896/SP/F1/2021
adresát: Bc. Aleksandr Korolev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 529/SP/F4/2021
adresát: Bc. Vladimíra Vallušová, korespondenční adresa Brno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 1869/SP/F1/2021
adresát: Anastasiia Chataieva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 605/SP-AH/F3/2021
adresát: Ivan Gulenok, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 582/SP-AH/F3/2021
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 590/SP-AH/F3/2021
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 18. 8. 2021

Č. j. 583/SP-AH/F3/2021
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 18. 8. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 536/SP-AH/F3/2021
adresát: Vladimir Stolov, korespondenční adresa Praha (Karlín)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 555/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Kseniya Reyzvikh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 568/SP-AH/F3/2021
adresát: Dominika Slavíková, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 1821/SP/F1/2021
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 1253/SP/F5/2021
adresát: Richard Kacafírek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 473/SP/F4/2021
adresát: Robert Kostiv, korespondenční adresa Praha (Horní Měcholupy)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 1825/SP/F1/2021
adresát: Veronika Remešová, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 512/SP/F4/2021
adresát: Bc. Monika Písařová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 6. 2021

Č. j. 926/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Mikhail Daumatovich, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 6. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 443/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Ilona Bohunová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 543/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. et Bc. Jan Kutěj, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 430/SP-AH/F3/2021
adresát: Alina Musina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 413/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Gabriela Ditrichová, korespondenční adresa Tábor
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 921/SP-PI/F2/2021
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 913/SP-PI/F2/2021
adresát: Daniella Lukács, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 923/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Aneta Lízancová, korespondenční adresa Klatovy
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 808/SP-PI/F2/2021
adresát: Thu Anh Hoang, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 919/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Viktor Šašinka, korespondenční adresa Zlín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 158223
adresát: Kamran Arain, korespondenční adresa Pákistán
věc: Rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 157946
adresát: Nupur Priya, korespondenční adresa Indická republika
věc: Rozhodnutí o ukončení studia
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 437/SP/F4/2021
adresát: Bc. Adam Kučera, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 1236/SP/F5/2021
adresát: František Jeřábek, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 1811/SP/F1/2021
adresát: Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 4. 2021

Č. j. 1758/SP/F1/2021
adresát: Přemysl Kočí, korespondenční adresa Uherské Hradiště
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 4. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 3. 2021

č. j. VŠE/1998/9202/2021
adresát: Odgerel Bataa, adresa neznámá
věc: nostrifikace – usnesení o zastavení řízení
vyvěšeno:  22. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 795/SP-PI/F2/2020
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 787/SP-PI/F2/2020
adresát: Xeniya Yessyreva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 789/SP-PI/F2/2020
adresát: Bc. Viktor Šašinka, korespondenční adresa Zlín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 804/SP-PI/F2/2021
adresát: Tomáš Kovanda, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 836/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Vivienne Makumbirofa, korespondenční adresa Velký Beranov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 830/SP-PI/F2/2021
adresát: Dina Hrustič, korespondenční adresa Poděbrady II.
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 848/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Adam Pour, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 884/SP-PI/F2/2021
adresát: Bc. Kristýna Šonková, korespondenční adresa Ostrava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 880/SP-PI/F2/2021
adresát: Liudmila Proskurina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 393/SP-NH/F3/2020
adresát: Michaela Steinsdörferová, DiS., korespondenční adresa Černošice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 385/SP-NH/F3/2020
adresát: Jakub Rosenbaum, korespondenční adresa Praha (Hloubětín)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 405/SP-NH/F3/2020
adresát: Daria Goncharova, korespondenční adresa Praha (Stodůlky)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 445/SP-AH/F3/2021
adresát: Bc. Martina Cimbalová, korespondenční adresa Praha (Holešovice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 407/SP-NH/F3/2020
adresát: Bc. Michal Švarc, korespondenční adresa Praha (Bohnice)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 392/SP-NH/F3/2020
adresát: Bc. František Lukáč, korespondenční adresa Michalovce (Slovenská republika)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 1763/SP/F1/2021
adresát: Bc. Kyrylo Melnykov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 287/SP/F4/2020
adresát: Viliam Virba, korespondenční adresa Košice (Slovenská republika)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 316/SP/F4/2020
adresát: Bc. Robert Lízler, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 342/SP/F4/2020
adresát: Bc. Valeryia Andryieuskaya, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 332/SP/F4/2020
adresát: Adam Kovářík, korespondenční adresa Mukařov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 401/SP/F4/2020
adresát: Bc. Denis Bushkov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 407/SP/F4/2020
adresát: Bc. Maxim Jeňko, korespondenční adresa Kopidlno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 3. 2021

Č. j. 1211/SP/F5/2020
adresát: Bc. Jakub Zajac, korespondenční adresa Partizánske (Slovenská republika)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 3. 2021

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 770/SP-PI/F2/2020
adresát: Mário Boháčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 769/SP-PI/F2/2020
adresát: Evgeniia Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 765/SP-PI/F2/2020
adresát: Ondřej Papoušek, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 763/SP-PI/F2/2020
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 368/SP-NH/F3/2020
adresát: Petra Fučíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 381/SP-NH/F3/2020
adresát: Marek Podnecký, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 374/SP-NH/F3/2020
adresát: Adam Uváčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 363/SP-NH/F3/2020
adresát: Maroš Marejka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 51/SP-NH/F3/2020
adresát: Martin Sluka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. R302/SP-NH/F3/2020
adresát: Ilona Bohunová, korespondenční adresa Praha
věc: Přezkum rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 212/SP/F4/2020
adresát: Monika Písařová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 290/SP/F4/2020
adresát: Matěj Bischof, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 1188/SP/F4/2020
adresát: Simon Michailidis, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 285/SP/F4/2020
adresát: Martin Růžička, korespondenční adresa Teplice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 1694/SP/F1/2020
adresát: Veronika Remešová, korespondenční adresa Karlovy Vary
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 1686/SP/F1/2020
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 9. 12. 2020

Č. j. 1684/SP/F1/2020
adresát: Petr Forejtek, korespondenční adresa Kvasiny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 9. 12. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 747/SP-PI/F2/2020                
adresát: Klára Janoušková, korespondenční adresa Rakovník
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 750/SP-PI/F2/2020                
adresát: Petr Vodrážka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. R695/SP-PI/F2/2020             
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 331/SP-NH/F3/2020             
adresát: Bc. Lenka Krupková, korespondenční adresa Nová Paka
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 355/SP-NH/F3/2020             
adresát: Juraj Jankovič, korespondenční adresa Trnava, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. R268/SP-NH/F3/2020          
adresát: Bc. Barbora Jermanová, korespondenční adresa Kadaň
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 1673/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Khanh Tran Dinh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 21. 10. 2020

Č. j. 1629/SP/F1/2020   
adresát: Jaroslav Lukeš, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Č. j. 260/SP/F4/2020      
adresát: Šárka Benešová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Č. j. 216/SP/F4/2020      
adresát: Bc. Maxim Jeňko, korespondenční adresa Kopidlno
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Č. j. 243/SP/F4/2020      
adresát: Bc. Adam Kučera, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Č. j. 1678/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 21. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 10. 2020

č. j. VŠE/4726/9202/2020
adresát: Arman Tutundzhyan, korespondenční adresa Praha 10
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 14. 10. 2020

č. j. VŠE/5073/9202/2020
adresát: Tom Nguyen, korespondenční adresa Brno
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 14. 10. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 231/SP-NH/F3/2020
adresát: Petra Fučíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. R151/SP-NH/F3/2020
adresát: Ing. Lukáš Uher, korespondenční adresa Nespeky
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 241/SP-NH/F3/2020
adresát: Bc. Adam Uváčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 316/SP-NH/F3/2020
adresát: Bc. Lucie Kutrová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 317/SP-NH/F3/2020
adresát: Bc. Tereza Lukášová, korespondenční adresa Žďár nad Sázavou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 686/SP-PI/F2/2020
adresát: Guram Pirts, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 699/SP-PI/F2/2020
adresát: Kateřina Benešová, korespondenční adresa Jilemnice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 695/SP-PI/F2/2020
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 706/SP-PI/F2/2020
adresát: Thu Anh Hoang, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 729/SP-PI/F2/2020
adresát: Anastasia Ratusneac, korespondenční adresa Poděbrady
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 742/SP-PI/F2/2020
adresát: Zuzana Zmeškalová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 2. 9. 2020

Č. j. 1459/SP/F1/2020
adresát: Nikolay Akhiyarov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 2. 9. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 665/SP-PI/F2/2020
adresát: Daria Kuznetsova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 544/SP-PI/F2/2019
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 549/SP-PI/F2/2020
adresát: Thu Anh Hoang, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 660/SP-PI/F2/2020
adresát: Bc. Martin Krupička, korespondenční adresa Kolín II
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 667/SP-PI/F2/2020
adresát: Ondřej Papoušek, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. R639/SP-PI/F2/2020             
adresát: Jana Mertová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. R621/SP-PI/F2/2020             
adresát: Bc. Jan Dalecký, korespondenční adresa Chrudim
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 643/SP-PI/F2/2020                
adresát: Tomáš Vrána, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 128/SP-NH/F3/2020             
adresát: Bc. Marek Matejčík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 201/SP-NH/F3/2020             
adresát: Bc. Barbora Lípová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 217/SP-NH/F3/2020             
adresát: Juraj Jankovič, korespondenční adresa Trnava
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 224/SP-NH/F3/2020             
adresát: Bc. Natálie Ilinská, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 113/SP/F4/2020      
adresát: Šárka Benešová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 123/SP/F4/2020      
adresát: Margarita Antsifirova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 86/SP/F4/2020        
adresát: Jiří Charvát, korespondenční adresa Most
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 87/SP/F4/2020        
adresát: Adam Kučera, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1110/SP/F5/2020   
adresát: Bc. Jakub Večerka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1100/SP/F5/2020   
adresát: Tomáš Kuneš, korespondenční adresa Jirkov
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1118/SP/F5/2020   
adresát: David Petrák, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1599/SP/F1/2020   
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1594/SP/F1/2020   
adresát: Petr Forejtek, korespondenční adresa Kvasiny
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1585/SP/F1/2020   
adresát: Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1568/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Khanh Tran Dinh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1509/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Kristýna Žáčková, korespondenční adresa Liberec VIII
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1534/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Yulia Kachko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 6. 2020

Č. j. 1442/SP/F1/2020   
adresát: Bc. Hana Hašková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 29. 6. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 27. 5. 2020

č. j. VŠE/1825/9202/2020
adresát: Christian Lochman, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 27. 5. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 29. 4. 2020

č. j. VŠE/1752/9202/2020
adresát: Alexey Ignatyev, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 29. 4. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 10. 1. 2020

Č. j. 1434/SP/F1/2019
adresát: Bc. Martin Kušnír, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 8. 1. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 10. 1. 2020

Č. j. 1052/SP/F5/2019
adresát: Ester Sebíňová, korespondenční adresa Mratín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 8. 1. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 10. 1. 2020

Č. j. 1842/SP/F4/2019
adresát: Dang Tuong Pham, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 8. 1. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 10. 1. 2020

Č. j. 521/SP-PI/F2/2019
adresát: Adéla Bakosová, korespondenční adresa Nový Knín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 8. 1. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 10. 1. 2020

Č. j. R370/SP-PI/F2/2019
adresát: Ing. Marek Ohanka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 8. 1. 2020

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 475/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Jan Kůs, korespondenční adresa Vyškov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 476/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Samuel Šiška, korespondenční adresa Žilina
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 523/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Adelina Abdullina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 491/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Jiří Rothbauer, korespondenční adresa Kolín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 5744/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Adam Uváčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 5687/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Aneta Urbanová, korespondenční adresa Ždírec nad Doubravou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 5701/SP-NH/F3/2019
adresát: Juraj Jankovič, korespondenční adresa Trnava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. Ž5158/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Markéta Blažková, korespondenční adresa Kolín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 1759/SP/F4/2019
adresát: Kateřina Volfová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 1199/SP/F1/2019
adresát: Nikolay Akhiyarov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 1029/SP/F5/2019
adresát: Bc. Jakub Strauss, korespondenční adresa Sezemice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 1415/SP/F1/2019
adresát: Bc. Matěj Vaculík, korespondenční adresa Horoměřice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. 1413/SP/F1/2019
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 2019

Č. j. R1702/SP/F4/2019
adresát: Bc. Alexander Palásthy, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 19. 11. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 443/SP-PI/F2/2019
adresát: Zuzana Zmeškalová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 385/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Anna Sharavina, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 370/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Marek Ohanka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 451/SP-PI/F2/2019
adresát: Jana Mertová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 295/SP-PI/F2/2019
adresát: Thu Anh Hoang, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 426/SP-PI/F2/2019
adresát: Iana Boroshova, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 294/SP-PI/F2/2019
adresát: Mário Boháčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5397/SP-NH/F3/2019
adresát: Ing. Dung Le Xuan, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5428/SP-NH/F3/2019
adresát: Iuliia Koshkina, korespondenční adresa Brno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5658/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Ondřej Vanáč, korespondenční adresa Pardubice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5453/SP-NH/F3/2019
adresát: Martin Sluka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5581/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Dita Nováková, korespondenční adresa Řečany nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5429/SP-NH/F3/2019
adresát: Ing. Silvia Neupauerová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 5678/SP-NH/F3/2019
adresát: Filip Herudek, korespondenční adresa Pardubice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 2Ž5364/SP-NH/F3/2019
adresát: Soňa Machyňáková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. R5364/SP-NH/F3/2019
adresát: Soňa Machyňáková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1271/SP/F1/2019
adresát: Bc. Michaela Lešková, korespondenční adresa Brno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1192/SP/F1/2019
adresát: Bc. Hana Hašková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1374/SP/F1/2019
adresát: Bc. Khanh Tran Dinh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1324/SP/F1/2019
adresát: Bc. Kateřina Klimková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1395/SP/F1/2019
adresát: Bc. Benjamin Leitner, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1399/SP/F1/2019
adresát: Daniil Kuvshinov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1578/SP/F4/2019
adresát: Monika Kovaľová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1603/SP/F4/2019
adresát: David Burianec, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1620/SP/F4/2019
adresát: Bc. Ondřej Kupsa, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1741/SP/F4/2019
adresát: Ngoc Diep Pham, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 1720/SP/F4/2019
adresát: Nicolas Máté, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 961/SP/F5/2019
adresát: Bc. Michal Hemiš, korespondenční adresa Louny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 9. 2019

Č. j. 943/SP/F5/2019
adresát: Monika Kovaľová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 23. 9. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 27. 8. 2019

č. j. VŠE/2946/9202/2019
adresát: Barbora Hejhalová, korespondenční adresa Praha 9
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 27. 8. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 27. 8. 2019

č. j. VŠE/1751/9202/2019
adresát: Tomáš Didik, korespondenční adresa Praha 8
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 27. 8. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 237/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Jan Kůs, korespondenční adresa Vyškov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 232/SP-PI/F2/2019
adresát: Tatsiana Alantsyeva, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 242/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Samuel Šiška, korespondenční adresa Žilina
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5317/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Anna Palánová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5315/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Phuong Uyen Nguyen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 5304/SP-NH/F3/2019
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 1515/SP/F4/2019
adresát: Jan Hadraba, korespondenční adresa Kamenice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2019

Č. j. 1153/SP/F1/2019
adresát: Petr Forejtek, korespondenční adresa Kvasiny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 22. 5. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 4. 2019

č. j. VŠE/1456/9202/2019
adresát: Temirlan Muratali, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 5. 4. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 188/SP-PI/F2/2019
adresát: Bc. Martin Rutrle, korespondenční adresa Písek
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 149/SP-PI/F2/2019
adresát: Kristina Kornilenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 111/SP-PI/F2/2018
adresát: Michal Zajíc, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 125/SP-PI/F2/2018
adresát: Bc. Kristýna Hüblová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 225/SP-PI/F2/2018
adresát: Klára Janoušková, korespondenční adresa Rakovník
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 207/SP-PI/F2/2018
adresát: Jana Mertová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5164/SP-KV/F3/2018
adresát: Martin Sluka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5172/SP-KV/F3/2018
adresát: Hoang Huy Vu, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 5221/SP-NH/F3/2019
adresát: Bc. Et Bc. Jan Kutěj, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 839/SP/F5/2019
adresát: Bc. Michal Hemiš, korespondenční adresa Lišany
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 1398/SP/F4/2019
adresát: Emir Al Saleh, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 28. 3. 2019

Č. j. 819/SP/F5/2019
adresát: Monika Kovaľová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 28. 3. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 101/SP-PI/F2/2018
adresát: Guram Pirtskhalaishvili, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 105/SP-PI/F2/2018
adresát: Sergei Sherstobitov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 5009/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Marek Hanzlík, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 30. 1. 2019

Č. j. 5148/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Daniela Vervloet, korespondenční adresa Most
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 30. 1. 2019

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 73/SP-PI/F2/2018
adresát: Bc. Ivana Veselá, korespondenční adresa Praha (Žižkov)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 71/SP-PI/F2/2018
adresát: Erika Nohejlová, korespondenční adresa Vestec
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 4988/SP-KV/F3/2018
adresát: Karolína Kropáčková, korespondenční adresa Lysá nad Labem
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 5037/SP-KV/F3/2018
adresát: Jan Sabadoš, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 5103/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Vojtěch Litavský, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 1221/SP/F4/2018
adresát: Bc. Filip Korecký, korespondenční adresa Chotilsko
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 5. 12. 2018

Č. j. 1034/SP/F1/2018
adresát: Bc. Jan Bednář, korespondenční adresa Jesenice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 5. 12. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 1. 2018

č. j. VŠE/5444/9202/2017
adresát: David Ondráčka, M.A., korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 16. 1. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 4. 2018

č. j. VŠE/1280/9202/2018
adresát: Saly Truong, korespondenční adresa Jesenice
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 3. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 23. 4. 2018

č. j. VŠE/1892/9202/2018
adresát: Radim Smetka, korespondenční adresa Praha 1
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 23. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 26. 4. 2018

č. j. VŠE/1815/9202/2018
adresát: Bc. Mário Kamody, korespondenční adresa Nižná, Slovenská republika
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 26. 4. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 945/SP/F4/2018
adresát: Milan Mikula, korespondenční adresa Praha 4
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 982/SP/F4/2018
adresát: Bc. Ľudovít Bielik, korespondenční adresa Postoloprty
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 863/SP/F4/2017
adresát: Ngoc Diep Pham, korespondenční adresa Pardubice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4720/SP-KV/F3/2018
adresát: Anna Fojtíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4724/SP-KV/F3/2018
adresát: Phuong Uyen Ngyuen, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4714/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Miloslav Randa, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4672/SP-KV/F3/2017
adresát: Hong Huy Vu, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4731/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Matěj Vybíral, korespondenční adresa Děčín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 4731/SP-KV/F3/2017
adresát: Martin Hudaň, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 3624/SP-TP/F2/2018
adresát: Tomáš Vrána, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 3. 5. 2018

č. j. 3562/SP-TP/F2/2018
adresát: Ing. Beáta Mikolášíková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 3. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 22. 5. 2018

č. j. VŠE/1895/9202/2018
adresát: Ing. Pavel Růžek, korespondenční adresa Praha 6
věc: rozhodnutí rektorky o odvolání
vyvěšeno: 22. 5. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 3649/SP-TP/F2/2018
adresát: Milan Mraček, korespondenční adresa Liberec VI – Rochlice
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 3636/SP-TP/F2/2018
adresát: Bc. Samuel Šiška, korespondenční adresa Žilina (SR)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 4823/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Marek Hanzlík, korespondenční adresa Praha (Nové Město)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 659/SP/F5/2018
adresát: Bc. Vojtěch Číža, korespondenční adresa Broumov (Velká Ves)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 14. 6. 2018

Č. j. 789/SP/F1/2018
adresát: Andrej Štinčík, korespondenční adresa Praha (Libeň)
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 14. 6. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3651/SP-TP/F2/2018
adresát: Erika Nohejlová, korespondenční adresa Vestec
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3674/SP-TP/F2/2018
adresát: Adéla Bakosová, korespondenční adresa Nový Knín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 3684/SP-TP/F2/2018
adresát: Guram Pirtskhalaishvili, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 4847/SP-KV/F3/2018
adresát: Vít Čapek, korespondenční adresa Cheb
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. R4723/SP-KV/F3/2018
adresát: Jan Kroulík, korespondenční adresa Poříčí nad Sázavou
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium (odvolání)
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 734/SP/F5/2018
adresát: Bc. Michal Hemiš, korespondenční adresa Louny
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 1116/SP/F4/2018
adresát: Emir Al Saleh, korespondenční adresa Praha 6
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 668/SP/F5/2018
adresát: Bc. Pavel Dvořák, korespondenční adresa Velký Beranov
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 1068/SP/F4/2018
adresát: Anton Kozinov, korespondenční adresa Praha – Kyje
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 837/SP/F1/2018
adresát: Romana Vítková, korespondenční adresa Choceň
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 6. 9. 2018

Č. j. 716/SP/F5/2018
adresát: Silvia Štefániková, korespondenční adresa Poprad, Slovenská republika
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 6. 9. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3722/SP-PI/F2/2018
adresát: Mário Boháčik, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3765/SP-PI/F2/2018
adresát: Karolína Jebavá, korespondenční adresa Kolín II
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3727/SP-PI/F2/2018
adresát: Kristina Kornilenko, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 14/SP-PI/F2/2018
adresát: Nikita Martynov, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 43/SP-PI/F2/2018
adresát: David Medlík, korespondenční adresa Kopidlno
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. R3562/SP-TP/F2/2018
adresát: Ing. Beáta Mikolášiková, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí žádosti o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3807/SP-PI/F2/2018
adresát: Martin Rutrle, korespondenční adresa Písek
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 3819/SP-PI/F2/2018
adresát: Quang Vu Truong, korespondenční adresa Chrastava
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 45/SP-PI/F2/2018
adresát: Tomáš Vrána, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4934/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Patrik Diamant, korespondenční adresa Zlonín
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4959/SP-KV/F3/2018
adresát: Bc. Andrea Harčárová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4870/SP-KV/F3/2018
adresát: Hong Huy Vu, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 4903/SP-KV/F3/2018
adresát: Sára Tyrnerová, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 983/SP/F1/2018
adresát: Jiří Procházka, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1269/SP/F4/2018
adresát: Roman Baydoshev, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1214/SP/F4/2018
adresát: Ondřej Kupsa, korespondenční adresa Praha
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018

Doručováno veřejnou vyhláškou dne 16. 10. 2018

Č. j. 1140/SP/F4/2018
adresát: Miroslav Kaplan, korespondenční adresa Rudná
věc: Rozhodnutí o poplatku za delší studium
vyvěšeno: 16. 10. 2018