rektorka

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vzdělání
1981 Ing., VŠE, obor Ekonomika zahraničního obchodu
1990 CSc., VŠE, úsek zahraniční obchod
1994 doc., VŠE, obor Mezinárodní obchod
2004 prof., VŠE, obor Mezinárodní obchod
Zaměstnání
1981 – 1991 VŠE, katedra ekonomiky a řízení zahraničního obchodu
1991 – dosud VŠE, katedra mezinárodního obchodu
Akademické funkce
2002 – 2014 vedoucí katedry mezinárodního obchodu, VŠE
2006 – 2014 prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, VŠE
2014 – dosud rektorka, VŠE
Odborná činnost
1990 – 1995 Université Robert Schuman Strasbourg, hostující profesorka
1990 – dosud Francouzsko-český institut řízení, VŠE, ředitelka
1996 – 2004 expertní činnost v programech PHARE
1997 – dosud Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management, hostující profesorka; od roku 2019 prezidentka Mezinárodního poradního výboru
1998 – 2005 Université de Nice Sophia Antipolis, IAE de Nice, hostující profesorka
1998 – 2014 Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, IAE de Paris, hostující profesorka
2002 – 2004 hlavní řešitelka grantového projektu GAČR, reg. č. 402/02/1546
2006 – 2007 hlavní řešitelka grantového projektu GAČR, reg. č. 402/05/2643
2006 – 2014 členka Výkonného výboru CEMS
2014 – dosud členka Strategického výboru CEMS
2015 – dosud členka Mezinárodního poradního výboru, WU (Wirtschafts Universität Wien)
2015 – dosud členka Výkonného výboru EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management)
2017 – 2021 členka Výkonného výboru EUA (European University Association)
2017 – dosud členka Správní rady Akademie múzických umění (AMU)
2019 – dosud předsedkyně České asociace MBA škol (CAMBAS)
Členství ve vědeckých a redakčních radách
2000 – dosud členka vědecké rady VŠE
2002 – dosud členka vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE
2014 – dosud členka vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
2015 – dosud členka vědecké rady Ekonomické univerzity v Bratislavě
2018 – dosud členka vědecké rady České zemědělské univerzity
2011 – dosud Central European Business Review, členka výkonné rady recenzovaného časopisu
2014 – dosud Prague Economic Papers, předsedkyně ediční rady impaktovaného časopisu
Publikační činnost
Autorka a spoluautorka 21 monografií a učebnic, vedoucí autorského kolektivu či spoluautorka 8 vysokoškolských učebních textů, více než 120 článků v českých a zahraničních odborných časopisech, sbornících a denním tisku, spoluautorka řady výzkumných studií, autorka či spoluautorka odborných překladů z angličtiny a francouzštiny, autorka recenzí a odborných posudků.
Státní mezinárodní vyznamenání a další ocenění
1996 Chevalier dans l´Ordre des Palmes Académiques (Rytíř řádu Akademických Palem) – státní vyznamenání udělené předsedou vlády Francouzské republiky na základě návrhu Ministerstva školství
2002 Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické literatury „Mezinárodní marketing a obchod“
2006 Cena nakladatelství GRADA, kategorie ekonomické literatury, „Mezinárodní marketing“
2016 Chevalier de la Légion d´Honneur (Rytíř Čestné legie)
Odborný zájem
Mezinárodní podnikání, marketing a PR
Jazykové znalosti
francouzština, angličtina, ruština