Pravidelné hodnoticí zprávy

Plný text pravidelných hodnoticích zpráv není veřejně přístupný. K dispozici jsou závěry a doporučení z jednotlivých hodnoticích zpráv.

Harmonogram zpracovávání pravidelných hodnoticích zpráv

Zpráva Období pokryté zprávou Předložení RVH Odpovídá
Zpráva o přijímacím řízení roční,
akademický rok
říjen 2024 pror. Hnát
Zpráva o realizovaných studijních programech, vedlejších specializacích, studijních výsledcích a studijní úspěšnosti roční,
akademický rok
duben 2024 pror. Hnát
Zpráva o výsledcích studentských anket roční,
akademický rok
prosinec 2024 pror. Hnát
Zpráva o uplatnění absolventů roční,
kalendářní rok
říjen 2024 pror. Novotný
Zpráva o vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠE a o jejich výsledcích (tuto zprávu lze nahradit obdobnou zprávou zpracovanou pro národní či mezinárodní systémy hodnocení tvůrčí činnosti) roční,
kalendářní rok
říjen 2024 pror. Lukeš
Zpráva o kontrolní činnosti roční,
kalendářní rok
říjen 2024 kvest. Zouhar
Zpráva o mezinárodních vztazích roční,
kalendářní rok
prosinec 2024 pror. Machková
dodatky ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností roční duben 2024 rektor, prorektoři
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností za období 2022–2025 únor 2026 rektor, prorektoři