Média

Komunikaci s médii a veřejností zajišťuje Oddělení Public Relations

Telefon: 224 095 754

E-mail: pr@vse.cz