Harmonogram registrací a zápisů pro studenty na zimní semestr 2018/2019

Veškeré zápisy kursů pro ZS 2018/2019 je možno uskutečňovat pouze prostřednictvím počítačů v InSIS podle níže uvedených pokynů ve stanovených termínech. Jakákoliv domluva zápisu na kurs na katedře je neplatná! Dodatečné zápisy předmětů (kurzů) nad kapacitu nebudou povolovány.

1. Registrace

Registrace proběhnou v termínech dle tabulky.

2. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I.

Jedná se o předměty zařazené do skupin oboru/programu cP, fJP, fP, fJP2, fJPO, fJV, oJ1, oJ2, oJBP, oP, cTVS1, do skupin hlavní specializace cP, fP, oP, hP, oB1, hB1, oB2, hB2 a do skupin vedlejší specializace sP, sK, sZ, sR, sB1.

Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů uvedených skupin (bez účasti studentů). Někteří studenti budou mít část zaregistrovaných předmětů automatizovaně zapsanou – jejich rušení je možné pouze po předchozím zápisu jiných předmětů v minimálně stejném počtu kreditů (celkový počet kreditů nesmí klesnout pod kumulovanou hodnotu z automatizovaných zápisů – této skutečnosti věnujte maximální pozornost zvláště v případě, že nemáte dostatečný počet dalších kreditních poukázek). Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

3. Zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II.

Jedná se o předměty třídy I. a dále předměty zařazené do skupin oboru/programu cEX1, cINF, cEXI, cME, cHU, cEK, cFU, cEKH, cOJA, fV, oJ, oV, oV2, do skupin hlavní specializace cJA2, cEXA, oV, hJ, hV, oV1, hV1, oV2, hV2, oV3, hV3 a do skupin vedlejší specializace sV, sV1, sV2, sV3.
Tomuto kroku předchází automatizovaný zápis předmětů třídy II (bez účasti studentů). Některým studentům přibydou k již dříve zapsaným další – jejich rušení je možné za podmínek předchozího bodu. Pro jednotlivé skupiny studentů bude zápis zpřístupněn od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu.

4. Zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů

Jedná se o předměty tříd I., II. a skupin cVB, cVM, cVV, cVOL, cVOR a cTVS2 (tedy všechny předměty).
Tomuto kroku rovněž předchází automatizovaný zápis se všemi důsledky. Pro jednotlivé skupiny studentů budou zpřístupněny od termínu uvedeného v tabulce do posledního termínu zápisu podle tohoto bodu. V době zápisu dle tohoto bodu si musí každý student zjistit veškeré zapsané předměty a jejich rozvrh hodin.

5. Změny v rozvrhu studentů

Pro dodatečné úpravy rozvrhu probíhají dále zápisy 1. týden výuky, a to od 17. 9. do 21. 9. 2018.

6. Tabulka termínů registrací a zápisů

Studenti zapisující se do:
navazující magisterské studium 4. a vyššího sem. 3. a vyššího sem. ostatních sem.
bakalářské studium 6. a vyššího sem. 4. a vyššího sem. 3. a vyššího sem. ostatních sem.
pětileté magisterské studium
registrace 11. 6. – 28. 8. 2018, mimo sobot a nedělí.
První den (11. 6. 2018) od 13.00 do 20.00 hod., další dny vždy od 9.00 do 20.00 hod.
přístup od:
(pro ty, kteří vyplnili předmětovou anketu, platí přístup dřívější, pro ostatní o hodinu později)
Ruční zápis předmětů do následujícího semestru v každém kole vždy o 1 hodinu dříve mají automaticky i ti studenti, kteří měli v minulém semestru přerušené studium.
zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. 4. 9. 2018
5. 9. 2018
6. 9. 2018
8.00 – 21.00 hod.
4. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
4. 9. 2018
16:00 hod./ 17:00 hod.
5. 9. 2018
12:00 hod./ 13:00 hod.
6. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
zápis zaregistrovaných předmětů třídy I. a II. 8. 9. 2018
10. 9. 2018
11. 9. 2018
8.00 – 21.00 hod.
8. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
8. 9. 2018
16:00 hod./ 17:00 hod.
10. 9. 2018
12:00 hod./ 13:00 hod.
11. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
zápis libovolných (i nezaregistrovaných) předmětů 13. 9. 2018
14. 9. 2018
15. 9. 2018
8.00 – 21.00 hod.
13. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
13. 9. 2018
16:00 hod./ 17:00 hod.
14. 9. 2018
12:00 hod./ 13:00 hod.
15. 9. 2018
8:00 hod. / 9:00 hod.
Změny v zápisech 17. 9. do 21. 9. 2018 od 9:00 do 20:00

Poznámky

Veškeré podrobnosti a návody týkající se registrací a zápisů naleznete v samotné.

V Praze dne 22. 8. 2018
Pedagogické oddělení VŠE