Studijní obory určené k dostudování

Na této stránce naleznete přehled akreditovaných studijních oborů určených k dostudování. Platnost akreditace je u těchto oborů určena zákonem do 31. 12. 2024.

Přehled aktuálně nabízených akreditovaných studijních programů VŠE naleznete zde.

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-FU-BP Bankovnictví a pojišťovnictví B 62 17 prezenční čeština
B-FU-FI Finance B 62 17 prezenční čeština
B-FU-UC Účetnictví a finanční řízení podniku B 62 17 prezenční čeština
B-FU-UP Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání B 62 17 prezenční čeština
B-FU-DP Zdanění a daňová politika B 62 17 prezenční čeština

Magisterské navazující studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-FU-BP Bankovnictví a pojišťovnictví N 62 17 prezenční čeština
N-FU-FI Finance N 62 17 prezenční čeština
N-FU-FO Finance a oceňování podniku N 62 17 prezenční čeština
N-FU-FG Finanční inženýrství N 62 17 prezenční čeština
N-FU-UC Účetnictví a finanční řízení podniku N 62 17 prezenční čeština
N-FU-UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy N 62 17 prezenční čeština
N-FU-DP Zdanění a daňová politika N 62 17 prezenční čeština

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-FU-FI Finance P 62 17 prezenční, kombinovaná čeština
D-FU-FIE Finance P 62 17 prezenční, kombinovaná angličtina
D-FU-TVEP Teorie vyučování ekonomických předmětů P 62 17 prezenční, kombinovaná čeština
D-FU-UC Účetnictví a finanční řízení podniku P 62 17 kombinovaná, prezenční čeština
D-FU-UCE Účetnictví a finanční řízení podniku P 62 17 prezenční, kombinovaná angličtina

 

Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Finance a účetnictví bakalářský prezenční 3 čeština
Finance a účetnictví magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
Finance and Accounting magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Finance a účetnictví doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Finance and Accounting doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Kvantitativní metody v ekonomii doktorský prezenční + kombinovaná 4 čeština

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj B 62 10 prezenční čeština
B-ME-IB International Business B 62 10 prezenční angličtina
B-ME-MN Manažer obchodu B 62 10 kombinovaná čeština
B-ME-MO Mezinárodní obchod B 62 10 prezenční čeština
B-ME-MS Mezinárodní studia – diplomacie B 62 10 prezenční čeština
B-ME-PP Podnikání a právo B 62 10 prezenční čeština

Magisterské navazující studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-ME-CR Cestovní ruch N 62 10 prezenční čeština
N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration N 62 10 prezenční angličtina
N-ME-EI Evropská integrace N 62 10 prezenční čeština
N-ME-IDS International and Diplomatic Studies N 62 10 prezenční angličtina
N-ME-MO Mezinárodní obchod N 62 10 prezenční čeština
N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie N 62 10 prezenční čeština
N-ME-PP Podnikání a právo N 62 10 prezenční čeština
N-PL-PL Politologie N 67 01 prezenční čeština

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-ME-ESE Evropská studia P 62 10 prezenční, kombinovaná angličtina
D-ME-ES Evropská studia P 62 10 kombinovaná, prezenční čeština
D-ME-MEE Mezinárodní ekonomické vztahy P 62 10 prezenční, kombinovaná angličtina
D-ME-ME Mezinárodní ekonomické vztahy P 62 10 prezenční, kombinovaná čeština
D-ME-MOE Mezinárodní obchod P 62 10 prezenční, prezenční čeština
D-ME-MO Mezinárodní obchod P 62 10 prezenční, kombinovaná čeština
D-ME-MP Mezinárodní politické vztahy P 62 10 kombinovaná, prezenční čeština
D-ME-MPE Mezinárodní politické vztahy P 62 10 prezenční, kombinovaná angličtina
D-ME-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo P 62 10 kombinovaná, prezenční čeština
D-ME-MHE Obchodní a mezinárodní hospodářské právo P 62 10 kombinovaná, prezenční angličtina
D-PO-POL Politologie P 67 01 prezenční, prezenční čeština
D-PO-POLE Politologie P 67 01 kombinovaná, prezenční angličtina
Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Mezinárodní ekonomické vztahy bakalářský prezenční + kombinovaná 3 čeština
International Economic Relations bakalářský prezenční 3 angličtina
Politologie bakalářský prezenční 3 čeština
Mezinárodní ekonomické vztahy magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
International Economic Relations magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Politologie magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
Economics of Globalisation and European Integration magisterský
navazující
prezenční 1,5 angličtina
Mezinárodní ekonomické vztahy doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
International Economic Relations doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Politologie doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Political Science doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Mezinárodní studia a diplomacie doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
International and Diplomatic Studies doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Politologie doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Political Science doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-EM-AM Arts Management B 62 08 prezenční čeština
B-EM-BBA Business Administration B 62 08 prezenční angličtina
B-EM-BBACFM Business Administration/Corporate Finance and Management B 62 08 prezenční angličtina
B-EM-CFM Corporate Finance and Management B 62 08 prezenční angličtina
B-EM-EPM Ekonomika predprijatija i menedžment B 62 08 prezenční ruština
B-EM-PE Podniková ekonomika a management B 62 08 prezenční čeština

Magisterské navazující studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-EM-AM Arts Management N 62 08 prezenční čeština
N-EM-IGCEMS International Management N 62 08 prezenční angličtina
N-EM-MNG Management N 62 08 prezenční angličtina
N-EM-MIMG Management N 62 08 prezenční angličtina
N-EM-PE Podniková ekonomika a management N 62 08 prezenční čeština

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-ET-EK Ekonomie P 62 01 prezenční, kombinovaná čeština
D-ET-EKE Ekonomie P 62 01 kombinovaná, prezenční angličtina
D-EM-PEM Podniková ekonomika a management P 62 08 prezenční, kombinovaná čeština
D-EM-PEME Podniková ekonomika a management P 62 08 kombinovaná, prezenční angličtina
Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Ekonomika a management bakalářský prezenční 3 čeština
Economics and Management bakalářský prezenční 3 angličtina
Ekonomika i menedžment bakalářský prezenční 3 ruština
Ekonomika a management magisterský
navazující
prezenční, kombinovaná, distanční 2 čeština
Economics and Management magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Ekonomika a management doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Economics and Management doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Ekonomické teorie doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Economic Theory doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-AI-AI Aplikovaná informatika B 18 02 prezenční čeština
B-AI-IMES Informační média a služby B 18 02 prezenční čeština
B-AI-IN Informatika B 18 02 prezenční čeština
B-KM-MM Matematické metody v ekonomii B 62 07 prezenční čeština
B-AI-ME Multimédia v ekonomické praxi B 18 02 prezenční čeština
B-KM-SD Sociálně ekonomická demografie B 62 07 prezenční čeština
B-KM-SM Statistické metody v ekonomii B 62 07 prezenční čeština
B-KM-SE Statistika a ekonometrie B 62 07 prezenční čeština

Magisterské navazující studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-KM-EO Ekonometrie a operační výzkum N 62 07 prezenční čeština
N-KM-ED Ekonomická demografie N 62 07 prezenční čeština
N-AI-IM Informační management N 18 02 prezenční čeština
N-AI-IT Informační systémy a technologie N 18 02 prezenční čeština
N-AI-ISM Information Systems Management N 18 02 prezenční angličtina
N-AI-KI Kognitivní informatika N 18 02 prezenční čeština
N-KM-MOS Official Statistics N 62 07 prezenční angličtina
N-AI-PI Podniková informatika N 18 02 distanční čeština
N-KM-QEA Quantitative Economic Analysis N 62 07 prezenční angličtina
N-KM-ST Statistika N 62 07 prezenční čeština
N-AI-ZW Znalostní a webové technologie N 18 02 prezenční čeština

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-AI-AI Aplikovaná informatika P 18 02 kombinovaná, prezenční čeština
D-AI-AIE Aplikovaná informatika P 18 02 kombinovaná, prezenční angličtina
D-KM-EOVE Ekonometrie a operační výzkum P 62 07 prezenční, kombinovaná angličtina
D-KM-EOV Ekonometrie a operační výzkum P 62 07 prezenční, kombinovaná čeština
D-AI-IN Informatika P 18 02 prezenční, prezenční, kombinovaná, kombinovaná angličtina
D-KM-ST Statistika P 62 07 prezenční, kombinovaná čeština
D-KM-STE Statistika P 62 07 prezenční, kombinovaná angličtina
Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 čeština
Kvantitativní metody v ekonomice bakalářský prezenční 3 čeština
Aplikovaná informatika magisterský
navazující
prezenční, distanční 2 čeština
Kvantitativní metody v ekonomice magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
Applied Informatics magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Quantitative Methods in Economics magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Aplikovaná informatika doktorský prezenční + kombinovaná 4 čeština
Kvantitativní metody v ekonomice doktorský prezenční + kombinovaná 4 čeština
Applied Informatics doktorský prezenční + kombinovaná 4 angličtina
Quantitative Methods in Economics doktorský prezenční + kombinovaná 4 angličtina

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-ES-EKE Economics B 62 16 prezenční angličtina

Magisterské navazující studium:

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-ES-ET Ekonomická teorie P 62 16 kombinovaná, prezenční čeština
D-ES-HP Hospodářská politika P 62 16 prezenční, kombinovaná čeština
D-ES-HD Hospodářské a politické dějiny 20. století P 62 16 prezenční, kombinovaná čeština
Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Regionální rozvoj doktorský prezenční 3 čeština
Ekonomie a hospodářská správa bakalářský prezenční 3 čeština
Economics and Economic Administration bakalářský prezenční 2 angličtina
Ekonomie a hospodářská správa magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
Economics and Economic Administration magisterský
navazující
prezenční 2 angličtina
Hospodářská politika a správa magisterský
navazující
prezenční 2 čeština
Ekonomie a hospodářská správa doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Economics and Economic Administration doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina
Hospodářská politika a správa doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština

Bakalářské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
B-EM-M Management B 62 08 kombinovaná, prezenční čeština

Magisterské navazující studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
N-EM-6MM Management N 62 08 kombinovaná, prezenční čeština

Doktorské studium:

Zkratka Obor KKOV Forma Jazyk
D-EM-MANG Management P 62 08 kombinovaná, prezenční čeština
Název Typ Profil Forma výuky Standardní doba studia Jazyk výuky
Ekonomika a management bakalářský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Ekonomika a management magisterský
navazující
prezenční + kombinovaná 2 čeština
Ekonomika a management doktorský prezenční + kombinovaná 3 čeština
Economics and Management doktorský prezenční + kombinovaná 3 angličtina