Matematika

Obsah a forma zkušebních testů

Každá otázka v testu nabízí výběr z pěti možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. U přijímací zkoušky se nesmí používat žádné pomůcky (kalkulačka, tablety, mobily, matematicko-fyzikální tabulky apod.), součástí zadání testu je i přehled nejdůležitějších vzorců – ke stažení na https://kmat.vse.cz/pripravne-kurzy/vzorce-a-literatura-k-prijimacim-zkouskam/

 • Rovnice a nerovnice
 • Posloupnosti a funkce
 • Exponenciální a logaritmická funkce
 • Goniometrické funkce
 • Komplexní čísla
 • Kombinatorika
 • Analytická geometrie

Doporučená literatura k přípravě

 • Klůfa, J. – Langhamrová, J.: Matematika – Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE. Praha, Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-23-1.

Poznámka: Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky odpovídají obsahu knihy uvedené v doporučené literatuře.

 • Autor: webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: