Matematika

Příjímací zkouška z matematiky – FFU, FMV, FPH

Každá otázka v testu nabízí výběr z pěti možných odpovědí, vždy pouze jedna odpověď je správně. U přijímací zkoušky se nesmí používat žádné pomůcky (kalkulačka, tablety, mobily, matematicko-fyzikální tabulky apod.), součástí zadání testu je i přehled nejdůležitějších vzorců – ke stažení na https://kmat.vse.cz/pripravne-kurzy/vzorce-a-literatura-k-prijimacim-zkouskam/

 

I. Část – Příklady z obecné matematiky (60%)

· Rovnice a nerovnice

· Posloupnosti a funkce

· Exponenciální a logaritmická funkce

· Goniometrické funkce

· Komplexní čísla

· Kombinatorika

· Analytická geometrie

Doporučená literatura k přípravě: Klůfa J.: Matematika – Vše pro přípravu k přijímacím zkouškám na VŠE, Ekopress, Praha, 2019.

 

II. Část – Slovní úlohy (40%)

Úlohy vycházejí ze středoškolské matematiky a jsou založeny na schopnosti práce s informacemi, vyvozování závěrů, logickém uvažování a všeobecných znalostech.

· Rovnice a nerovnice, včetně soustav

· Geometrie v rovině a prostoru

· Výroky a množiny

· Úměra a procenta

Doporučená literatura k přípravě: Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus, 2015. 978-80-7196-458-2.

  • Autor: webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: