Studijní referentky

Fakulta financí a účetnictví:

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Jana Stehlíková jana.stehlikova@vse.cz 224 095 140 NB 109 bakalářské
studium
Bc. Simona Korousová simona.korousova@vse.cz 224 095 118 NB 110 navazující magisterské
studium

Fakulta mezinárodních vztahů

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Bohumira Holečková bohumira.holeckova@vse.cz 224 095 241 NB 383 bakalářské
studium
Hana Tatoušková hana.tatouskova@vse.cz 224 095 243 NB 385a navazující magisterské
studium

Fakulta podnikohospodářská

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Hana Dudová hana.dudova@vse.cz 224 098 412 RB 412 bakalářské
studium
Zdeňka Kudlíková zdenka.kudlikova@vse.cz 224 098 411 RB 411 navazující magisterské
studium

Fakulta informatiky a statistiky

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Ing. Jana Sedláčková sedlacko@vse.cz 224 095 441 NB 411 bakalářské
studium
Iva Hudcová hudcovai@vse.cz 224 095 487 NB 409 navazující magisterské
studium

Národohospodářská fakulta

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Pavla Kovářová pavla.kovarova@vse.cz 224 095 556 NB 397 bakalářské
studium
Klára Horová klara.horova@vse.cz 224 095 540 NB 396 navazující magisterské
studium

Fakulta managementu

STUDIJNÍ REFERENTKA E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO MÍSTNOST ZAMĚŘENÍ
Alena Jirková jirkova@fm.vse.cz 384 417 273 334 bakalářské
studium
Alena Jirková jirkova@fm.vse.cz 384 417 273 334 navazující
magisterské studium