Středisko handicapovaných studentů (SHS)

7. února
2007

SHS zpřístupňuje studium na VŠE studentům se sníženou schopností pohybu, komunikace a orientace.

SHS zpřístupňuje studium na VŠE studentům se sníženou schopností pohybu, komunikace a orientace.

V rámci rozvojového projektu vzniká na VŠE v Praze centrum služeb pro handicapované studenty. Jeho cílem je otevřít možnosti studia na VŠE studentům s různými druhy postižení, především zrakově a pohybově znevýhodněným. SHS bude koordinovat veškeré podpůrné aktivity, poskytovat odbornou pomoc a nabízet technické zázemí ve formě vhodně zvolených kompenzačních pomůcek. Nepůjde cestou vytváření speciálních předmětů pro handicapované studenty, ale s jeho podporou budou tito studenti integrováni do jednotlivých studijních programů.

Během prvního roku působení chce SHS zaujmout studenty, kteří považují svůj handicap za nepřekonatelnou překážku pro další vzdělávání, a ty, kteří uvítají novou možnost studovat školu s ekonomickým zaměřením. V současné době probíhá masivní oslovování nejen středních škol se zaměřením na jednotlivé druhy handicapů, ale i ostatních, kde studují integrovaní jednotlivci. Dále plánuje SHS vybudovat systém těsnější spolupráce univerzit v oblasti přístupu ke studentům se specifickými potřebami a aktivně se na takové spolupráci podílet pravidelným organizováním setkání jednotlivých vysokých škol, kde budou předávány konkrétní zkušenosti.

Do poloviny roku 2007 vznikne pracovna SHS v Nové budově na nám. W. Churchilla, která bude vybavena kompenzačními pomůckami přístupnými handicapovaným studentům a ostatním pracovníkům školy, kteří mohou využít jejích služeb – například převedení písemných testů do speciální podoby pro konkrétního postiženého studenta, konzultace k časové potřebě na vykonání zkoušky nebo zajištění vhodné asistence pro exkurzi či sportovní kurz. Součástí SHS bude také audioknihovna všech studijních textů a přednášek na VŠE, která by mohla vzniknout do dvou let a v případě potřeby by mohla sloužit i ostatním studentům.

Autor: Martin Ctibor
Středisko handicapovaných studentů
Kontakt a informace:
ctibor@lignamon.cz
tel. 739 941 134