Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Na Fakultě podnikohospodářské vznikne nová katedra

17. 9. 2014 - Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry, a to Katedru podnikání. Po prof. Novém vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou.

Logo Fakulty podnikohospodářské

Proděkan pro zahraniční vztahy, prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., zdůrazňoval nutnost otevírání kurzů v anglickém jazyce, díky kterým u nás může studovat více zahraničních studentů. Proděkanka pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., uvedla, že se podařilo úspěšně naplnit kvóty pro počty přijatých studentů. S vizí, jak zvýšit počet impaktovaných článků v renomovaných časopisech přišel proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., má v plánu zlepšit spolupráci s firmami a využít je k větší a lepší nabídce praxí pro studenty.

Na závěr jednání se plénu představili tři noví vedoucí kateder: vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a vedoucí Katedry managementu, Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.