Na Fakultě podnikohospodářské vznikne nová katedra

17. září
2014

Ve středu 17. září 2014 se uskutečnilo Akademické plénum Fakulty podnikohospodářské uspořádané pro zaměstnance fakulty. Děkan FPH, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., zde vystoupil se svou vizí fakulty v následujícím čtyřletém období. Pan děkan oznámil plán otevření deváté katedry, a to Katedru podnikání. Po prof. Novém vystoupili jednotliví proděkani fakulty se svou agendou.

Proděkan pro zahraniční vztahy, prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., zdůrazňoval nutnost otevírání kurzů v anglickém jazyce, díky kterým u nás může studovat více zahraničních studentů. Proděkanka pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., uvedla, že se podařilo úspěšně naplnit kvóty pro počty přijatých studentů. S vizí, jak zvýšit počet impaktovaných článků v renomovaných časopisech přišel proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., má v plánu zlepšit spolupráci s firmami a využít je k větší a lepší nabídce praxí pro studenty.

Na závěr jednání se plénu představili tři noví vedoucí kateder: vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a vedoucí Katedry managementu, Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.