Výroční setkání evropské pobočky sítě MoC na VŠE

1. října
2014

Dne 8. září 2014 se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) konalo výroční setkání evropské pobočky sítě MoC, kterého se zúčastnilo 24 expertů z 12 evropských akademických institucí. Evropská pobočka sítě MoC vznikla jako odnož celosvětové sítě akademických institucí a byla založena proto, aby šířila myšlenky mikroekonomie konkurenceschopnosti (MoC, z anglického Microeconomics of Competitiveness), prováděla výzkumy v této oblasti a jejich výsledky využívala v evropském kontextu. Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D., z Fakulty podnikohospodářské VŠE na setkání převzal předsednictví evropské pobočky sítě MoC pro období 2014 – 2015. V následujícím období budou prioritami Tomáše Říčky projektová spolupráce a výměna znalostí a zkušeností mezi členy evropské pobočky sítě MoC. Výroční setkání pořádala VŠE ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Společností pro právní a ekonomické vzdělávání v Praze.

Mikroekonomie konkurenceschopnosti zkoumá vyspělé i rozvíjející se ekonomiky a jejich konkurenceschopnost na různých úrovních – národní, regionální, přeshraniční či na úrovni klastrů. Mikroekonomie konkurenceschopnosti se nezabývá pouze vládní politikou, ale také rolí firem, průmyslových asociací, univerzit a dalších institucí při zvyšování konkurenceschopnosti. V moderní hospodářské soutěži má každá z výše uvedených institucí rostoucí význam pro ekonomický rozvoj. Význam tvorby a implementace kvalitní ekonomické strategie si uvědomuje stále více států i regionů. Síť MoC vychází z práce prof. Michaela Portera z Harvard Business School, který tuto síť institucí založil.

Organizátoři výročního setkání. Zleva: Oto Potluka, David Kula, Tomáš Říčka, Felipe Martínez Program pražského jednání byl obsáhlý. Účastníci setkání diskutovali o možných podobách prohloubení spolupráce v rámci evropské pobočky sítě MoC. Partnerské instituce chtějí blíže spolupracovat v oblasti výuky předmětu mikroekonomie konkurenceschopnosti i v oblasti výzkumu. Členské školy sítě MoC budou navzájem sdílet sylaby a výukové manuály ke kurzům mikroekonomie konkurenceschopnosti, dále si budou vyměňovat zkušenosti s výukou, vytvářet nové případové studie, videa a další pomůcky pro zatraktivnění výuky mikroekonomie konkurenceschopnosti. Společný výzkum bude zaměřen na vliv globální finanční krize na firmy a klastry, na inovativní strategie klastrů, kreativní klastry jako novou možnost zvýšení konkurenceschopnosti a na dopad politiky Evropské unie na konkurenceschopnost.