Student VŠE uspěl na simulaci jednání WTO v St. Gallenu

13. října
2014

Student Mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE David Polach se v dubnu tohoto roku zúčastnil Oikos modelu WTO 2014 – the real trade simulation. Jeho delegace zastupující na jednání Světové obchodní organizace (WTO) Čínu byla vyhlášena jako nejúspěšnější delegace. Více informací o modelu naleznete na http://www.model-wto.org/.

V letním semestru 2014 jsem se měl možnost zúčastnit týdenní reálné simulace vyjednávání Světové obchodní organizace. Tato simulace byla pořádána mezinárodní studentskou organizací Oikos ve spolupráci se Světovou obchodní organizací a Univerzitou ve švýcarském St. Gallenu. O události jsem se dozvěděl díky našemu Rozvojovému a poradenskému centru.

Zájemci se vybírali na základě akademických výsledků a také na základě třístránkové eseje na téma „Global value chain“. Eseje byly posuzovány předními pedagogy St. Gallenské univerzity. Nakonec bylo rozhodnuto o 60 účastnících. Díky mým znalostem, které jsem si osvojil v rámci oboru Mezinárodní obchod, jsem se dostal mezi těchto 60 účastníků a byla mi přiřazena i země, kterou jsem chtěl zastupovat a tou byla právě Čínská lidová republika.

Delegace, která zastupovala Čínu, se skládala ze studentky z USA, studentky a studenta z Číny, studentky z Tajvanu a mne. Již před začátkem jsme začali pracovat na naší pozici a strategii, pomocí které dosáhneme našich cílů. Komunikace byla náročná především díky časovým rozdílům.

Po příjezdu do St. Gallenu, kdy jsme se konečně osobně poznali, započala jednání, která probíhala celé dny v pěti komisích. Studenti mezinárodních vztahů a mezinárodního práva z celého světa, od Kanady, přes Jihoafrickou republiku až po Čínu, byli velmi odhodlaní a připraveni začít vyjednávat. Já konkrétně jsem vyjednával čínskou pozici v komisi GATT. Vzhledem k tomu, že jednání probíhala celé dny, příprava probíhala především v noci. Bylo náročné zkoordinovat naši strategii v rámci všech komisí.

Po 5 dnech vyjednávání jsme se přesunuli do Ženevy, kde jsme měli možnost zhodnotit naše postupy, cíle a prostředky se zástupci jednotlivých států. Čínská mise v Ženevě nás přivítala vřele a naše delegace měla možnost porovnat naše vyjednávání a cíle se skutečnými cíli Číny. Čínský diplomat naši práci zhodnotil kladně a ocenil, že jsme dokázali odhadnout směr vyjednávání.

Závěrečné vyhodnocení a oficiální odhlasování výsledků vyjednávání probíhalo v komplexu WTO. Na základě dosažených cílů a strategie byla vyhlášena nejúspěšnější delegace, kterou se stala delegace Číny, tedy naše delegace. Byl to skvělý pocit, když jsem dokázal uplatnit znalosti nabyté na naší univerzitě v praxi, a společně s mými kolegy porazit vynikající studenty z celého světa.  

Student VŠE, Bc. David Polach