VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy

22. října
2014

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) získala druhé místo ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. VŠE se tím opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších manažerských škol a potvrdila svou vysokou úroveň, protože od roku 2009 se v hodnocení Eduniversal pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti.

Prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., po převzetí ocenění VŠE. Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol ekonomických ze 154 zemí devíti světových regionů. V rámci regionu střední a východní Evropa se na prvním místě letos umístila St. Petersburg University – Graduate School of Management a na třetím místě University of Ljubljana – Faculty of Economics.  Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.

Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 22. října 2014 v Istanbulu. Za VŠE převzal ocenění prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum. Druhé místo je vynikajícím oceněním kvalitní práce učitelů i studentů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Školy jsou hodnoceny kritérii, kterými je měřen rozvoj jejich internacionalizace, k nim patří například umístění v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních organizacích, kvalita a počet partnerských škol, známost školy a její význam v daném regionu. Dalším významným prvkem je volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České republice)?

Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně.

Více informací naleznete na Internetu na adrese: www.eduniversal-ranking.com

Ceremoniál slavnostního předávání cen vítězným školám. Prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., při návštěvě centra pro výuku aplikovaných financí na univerzitě Sabanci v Istanbulu.

Foto 1. Prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., po převzetí ocenění VŠE.

Foto 2. Ceremoniál slavnostního předávání cen vítězným školám.

Foto 3. Prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., při návštěvě centra pro výuku aplikovaných financí na univerzitě Sabanci v Istanbulu.