Ohlédnutí za CEMS Day 2014

29. října
2014

Ve středu 22. října 2014 se konal již tradiční CEMS Day – celý den věnovaný představení prestižního navazujícího magisterského oboru International Management/CEMS vyučovaného na Fakultě podnikohospodářské v anglickém jazyce.

Během celého dne se v informačním stánku v Rajské budově současní studenti tohoto prestižního programu dělili o své zkušenosti s potenciálními uchazeči a zodpovídali na dotazy týkající se zejména přijímacího řízení, semestru a stáže v zahraničí a spolupráce s korporátními partnery. Zájemci si také mohli odnést malou odměnu za správné vyplnění kvízu.

Velký úspěch mělo také assessment centrum „nanečisto“ v angličtině, kde se studenti dozvěděli, proč se v druhém kole přijímacího řízení Assessment Centra využívá a jak takové výběrové řízení probíhá. Poté si mohli prakticky vyzkoušet jeden úkol a získat z něj zpětnou vazbu. Kapacita zkušebního AC byla naplněna již týden před konáním akce.

Na závěr dne se uskutečnila informační schůzka a diskuse s absolventy programu CEMS. Oficiálního představení programu se ujal Ladislav Tyll, MBA, akademický ředitel programu, a Pavlína Frydrychová, koordinátorka programu. Následně doc. Daniela Pauknerová, vedoucí Katedry psychologie a sociologie řízení, představila podrobněji samotné Assessment Centrum. Prezentace ke stažení je k dispozici zde: CEMS Day_Presentation.

Z řad absolventů na půdu VŠE tentokrát zavítali pan Václav Duda, Senior product manager ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s., pan Tomáš Křížek, CFO ve společnosti Europe Easy Energy a.s., a pan Michal Sládek, Principal ve společnosti Arthur D. Little GmbH. Hlavními tématy diskuse byly přínosy CEMS programu z pohledu kariérního uplatnění, ale i zkušenosti a zážitky absolventů z let jejich studia. V podstatě všichni se shodli na tom, že rozhodnutí studovat program CEMS pro ně byl jeden z nejlepších kariérních kroků. Jako největší přínosy pak hodnotí mezinárodní rozměr programu, prakticky orientovanou výuku, networking a přístup k pracovním příležitostem.

Celý CEMS Day byl zakončen neformálním CEMS Drinkem v blízké restauraci, který pořádali studenti CEMS Club Prague.

Program CEMS přináší studentům nejen vysoký akademický standard znalostí, ale díky unikátní kombinaci předmětů a studijních povinností také získávání profesionálních dovedností, čímž zvyšuje jejich kvalifikaci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu a spoluvytváří předpoklady k budování úspěšné pracovní kariéry v náročném mezinárodním prostředí. Program CEMS obsadil letos 5. místo v prestižním hodnocení Financial Times a opět tak potvrdil jeho dlouhodobé umístění mezi top navazující magisterské studijní obory v oblasti managementu.
V současné době je školné v programu CEMS stanoveno na 1.800 EUR tj. cca 50.000 CZK za akademický rok. Tato finanční částka je však kompenzována řadou stipendií, které je během studia možné získat, a také možností získat lukrativní pracovní nabídku během či po skončení studia.

Uzávěrka přihlášek na studijní obor International Management je 27. února 2015. Jedním z kritérií pro podání přihlášky je excelentní znalost anglického jazyka doložená certifikátem CAE (A, B), CPE, BEC Higher (A, B), TOEFL ibT ≥ 100, IELST ≥ 7.0, příp. absolvované bakalářské studium v anglickém jazyce na vybraných universitách. Studenti VŠE mohou certifikát CAE nebo BEC Higher absolvovat přímo na Katedře anglického jazyka, kde 50% z ceny dostanou zpět formou stipendia. Termíny pro CAE jsou 5. prosince 2014 a 17. ledna 2015, BEC Higher je možné absolvovat 24. ledna 2015. Přihlašování je uzavřeno vždy 2 týdny před konáním jazykové zkoušky, výsledky jsou známé za 2 týdny.

 

Fotogalerie je k dispozici na našem Facebooku, příp. ke stažení zde.