Čtyři noví docenti VŠE

5. listopadu
2014

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 4. listopadu 2014 jmenovací dekrety čtyřem novým docentům.

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
docentka katedry managementu FPH VŠE

Doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Vícekriteriální hodnocení za rizika“ na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské dne 9. června 2014.
Rektorka VŠE jmenovala Ing. Lenku Švecovou, Ph.D., docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. července 2014.

doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE
Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc., obhájila habilitační práci na téma: „Model konečné směsi logaritmicko-normálních rozdělení“ na Vědecké radě Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 16. října 2014.
Rektorka VŠE jmenovala RNDr. Ivanu Malou, CSc., docentkou pro obor Statistika s účinností od 1. listopadu 2014.

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
docent katedry světové ekonomiky FMV VŠE
Doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Politická ekonomie globálních nerovnováh“ na Vědecké radě Fakulty mezinárodních vztahů dne 22. října 2014.
Rektorka VŠE jmenovala Ing. Pavla Hnáta, Ph.D., docentem pro obor Mezinárodní obchod s účinností od 1. listopadu 2014.

doc. Drs. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.
docent katedry institucionální ekonomie NF VŠE
Doc. Drs. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Testing economic theories with experimental methods: Applications in energy markets, financial and (risky) charitable markets, and emission trading“ na VR Národohospodářské fakulty dne 22. října 2014.
Rektorka VŠE jmenovala Drs. PhDr. Silvestra van Kotena, Ph.D., docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. listopadu 2014.

Společné foto z předání docentských jmenovacích dekretů na VR dne 4.11.2014