ESOP 2014: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

4. prosince
2014

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2014 proběhlo v pondělí 24. listopadu 2014 v předsálí Vencovského auly na VŠE. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových.

Akci zahájila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ve svém proslovu ocenila aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznila význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE.

Rektorka VŠE prof. Machková předala diplomy za umístění v soutěži „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“. Oceněny byly tři publikace.

Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., pak vyzval přítomné děkany, proděkanku a proděkany k předání diplomů a Sborníku ESOP studentům jejich fakult za seminární a bakalářské práce oceněné v soutěži ESOP 2014.

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v nakladatelství Oeconomica jsou v digitální verzi všechny vybrané seminární i bakalářské práce. V tištěné formě jsou publikovány pouze abstrakty oceněných prací.

Fotografie ze setkání:

http://veda.vse.cz/souteze/souteze-na-vse/soutez-esop/esop-2014-slavnostni-setkani-ocenenych-studentu-s-vedenim-skoly/