Děkankou Fakulty mezinárodních vztahů zvolena prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

18. listopadu
2007

Dne 15. 11. 2007 proběhla na Fakultě mezinárodních vztahů volba děkana. Akademický senát FMV zvolil jednomyslně na druhé funkční období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2012 prof. Ing. Danu Zadražilovou, CSc.

Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. je absolventkou Fakulty obchodní (dnes Fakulta mezinárodních vztahů). Na VŠE v Praze působí od roku 1981. Na škole zastávala řadu významných funkcí: v letech 1993 – 1996 byla předsedkyní AS FMV, v období 1997 – 2000 byla proděkankou pro pedagogickou činnost a v letech 2000 – 2003 zastávala funkci prorektorky VŠE v Praze pro pedagogickou činnost. Od roku 2003 do roku 2005 byla místopředsedkyní AS VŠE v Praze. Ve funkci děkanky FMV v prvním funkčním období působí od roku 2005.

Za hlavní priority pro druhé funkční období pokládá prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.:

  • stabilizaci akademických pracovníků,
  • zkvalitnění doktorského studia,
  • zvýšení počtu a kvality publikací,
  • udržení zájmu kvalitních posluchačů o studium,
  • rozvoj práce s absolventy.