Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

23. ledna
2015

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů se koná v sobotu 31. ledna 2015 od 10,00.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu, a obchodního a mezinárodního práva. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní kontakt s mezinárodním prostředím během celého studia. Ze všech hlavních jazyků lze na FMV během studia skládat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty, a to až na úrovni C2.

Odborný profil absolventů FMV je předpokladem pro jejich uplatnění na vyšších pozicích v rámci managementu v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách nebo v mezinárodních organizacích, či státní správě a diplomacii. Získané kompetence, znalosti a dovednosti umožňují absolventům velmi rychle se zorientovat v měnícím se globálním multikulturním prostředí a efektivně na tyto změny reagovat. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, absolvovat zahraniční stáž nebo plně studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Den otevřených dveří se koná 31. ledna 2015.

Přihláška se vyplňuje elektronicky na http://prihlasky.vse.cz

Aktuální informace pro uchazeče o studiu naleznete na facebookovém profilu FMV VŠE Přidej se k nám

Bakalářské studium na FMV je vhodné pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní podnikání, mezinárodní vztahy v širokých souvislostech ekonomických, sociálních, právních a mezinárodních i vnitrostátních politických vztahů, o cestovní ruch nebo politologii.

Plakát s nabídkou bakalářského studia

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch a regionální rozvoj

3 roky

100

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní obchod

3 roky

400

prezenční

International Economic Relations

International Business

3 roky

60

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní studia – diplomacie

3 roky

120

prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

Podnikání a právo

3 roky

100

prezenční

Pro zájemce s praxí FMV nabízí studium v kombinované formě studia, která umožňuje studium při zaměstnáním nebo podnikání. Podmínkou přihlášení do tohoto oboru je minimálně pětiletá pracovní praxe. Studium v tomto oboru je bezplatné.

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Manažer obchodu

3 roky

60

kombinovaná