VŠE otevřela podnikatelský akcelerátor xPORT

28. ledna
2015

V úterý 27. ledna spustila Vysoká škola ekonomická v Praze xPORT VŠE Business Accelerator. Oficiální otevření zahájila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ve svém projevu zdůraznila, že VŠE vznikem xPORTu vytvořila třetí pilíř aktivit největší ekonomické univerzity v ČR. Vedle vzdělávací a vědecké činnosti má nyní VŠE i místo pro rozvoj podnikání.

Hlavním cílem univerzitního akcelerátoru je vytvořit na VŠE místo pro podporu inovativních podnikatelských nápadů studentů i absolventů. xPORT nabídne nejlepším projektům prostory, kvalitní mentory a investory. Do prvního kola náboru projektů se přihlásilo přes 40 týmů. Nejlepší z nich začnou v akcelerátoru xPORT pracovat v polovině února. Akcelerátor povede doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., který na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vybudoval tak zvaná kompetenční centra, jež propojují studenty a firmy při řešení inovativních projektů.

Slavnostní otevření xPORTu navštívili desítky významných hostů i studentů. Členové týmu xPORT pro návštěvníky připravili komentovanou prohlídku nového pracoviště VŠE, během které jim představili čtyři hlavní aktivity xPORTu: podporu začínajících podnikatelských nápadů, podporu start-upů, spolupráci školy a firem na inovativních projektech, vzdělávání a výzkum v oblasti podnikání.

Kromě studentů, kteří v xPORTu budou pracovat na svých podnikatelských projektech, se do akcelerátoru již od letního semestru přesune i výuka vybraných předmětů spojených s podnikáním.

VŠE založila akcelerátor xPORT díky podpoře MŠMT, vlastním zdrojům a příspěvkům donorů – využila například dar z pozůstalosti Tomáše Bati. Nově se partnery xPORTu staly společnosti Česká spořitelna a Microsoft.

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. - proslov Předání
Slavnostní otevření - hosté