Pokračování cyklu přednášek „Absolventské středy“

13. února
2015

Ve středu 18. února se uskuteční první absolventská středa letního semestru. Úspěšný cyklus pravidelných přednášek pro absolventy VŠE zahájí přednáškou „O kauzálních modelech, aneb co by bylo, kdyby toho nebylo“ prof. Ing. Radim Jiroušek, Dr.Sc., děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Akce se uskuteční 18. února od 18 do 19:30 hodin v posluchárně RB211.

Cílem přednášky prof. Ing. Radima Jirouška, Dr.Sc., je představit posluchačům jeden typ kauzálních modelů, které autor snad nejrozšířenějších knih o kauzálních modelech, Judea Pearl, nazývá markovskými kauzálními modely. Aniž bychom zaváděli složitý matematický aparát, bude na praktickém příkladu (ten bude tvořit jakousi páteř prezentace) ilustrována síla kauzálních modelů, ze kterých je možno odvozovat závěry, které daleko přesahují možnosti klasického statistického odvozování.

Na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat zde.

„Absolventské středy“ jsou výbornou příležitostí pro setkání bývalých spolužáků. Po velmi úspěšné sérii přednášek, které VŠE pro své absolventy zorganizovala v zimním semestru akademického roku 2014/2015, budou „Absolventské středy“ pokračovat i v letním semestru. Podrobný přehled nejbližších témat je k dispozici zde:

Datum Fakulta Téma přednášky Přednášející Poznámka (doplňující informace)
18. února 2015 FM JH O kauzálních modelech, aneb co by bylo, kdyby toho nebylo. prof. Ing. Radim Jiroušek, Dr.Sc. děkan FM
25. února 2015 FMV Priority Junckerovy Komise v oblasti finančních služeb – Bankovní Unie a Unie kapitálových trhů Ing. Martin Špolc zástupce vedoucího oddělení Bankovnictví a finanční konglomeráty, které je součástí Generálního ředitelství Evropské komise pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy
4. března 2015 FPH Správná rozhodnutí: Od firemní strategie k růstu firmy a spokojeným zaměstnancům Ing. Jana Budíková  
11. března 2015 FIS Demografický vývoj v ČR a jeho dopady RNDr. Tomáš Fiala, CSc. doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Katedra demografie, FIS VŠE
18. března 2015 FMV Zahraniční politika ČR PhDr. Lubomír Zaorálek Ministr zahraničních věcí
25. března 2015 FFÚ Potřebujeme důchodovou reformu? prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. stálý expert odborné komise pro důchodovou reformu
1. dubna 2015 NF Český kapitálový trh, jeho vznik, vývoj, výzvy a problémy, současný stav (a budoucnost?) Ing. Pavel Makovec Arco Capital
8. dubna 2015 FPH      
15. dubna 2015 FIS Kybernetická bezpečnost Ing. Luděk Novák, Ph.D. nezávislý auditor a konzultant , garant = Katedra systémové analýzy, FIS VŠE
22. dubna 2015   Rektorský den    
29. dubna 2015 FFÚ Jak funguje trh s elektřinou v ČR? Karel Vinkler, Zdeněk Danielovský, Dina Lašová Karel Vinkler – vedoucí odboru zajišťování systémových služeb ČEPS, a.s
Zdeněk Danielovský – poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu
Dina Lašová – realtionship manager PXE, a.s.
6. května 2015 FMV      
13. května 2015 FPH      
20. května 2015 FIS xPort – platforma pro akceleraci podnikání doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Katedra informačních technologií, FIS VŠE
27. května 2015 NF