Seminář: „Co přinese daňová reforma?“

25. listopadu
2007

V úterý 19. listopadu pořádal Ekonomický klub pod záštitou Mladých konzervativců diskuzi na téma důsledků daňové reformy.

Na úvod přivítala všechny přítomné hlavní koordinátorka semináře Pavlína Máčalová. Nezapomněla připomenout již aplikovanou reformu veřejných financí na Slovensku a odlišné postoje odborů, vlády a opozice.

První vystupující dr. Petr Mach svůj příspěvek zahájil s vysvětlením veřejného dluhu v ČR. Poukázal na zvýšené deficity vždy před volbami. Důležitým faktorem dle pana Macha je též úrok s tohoto deficitu. V roce 2050 to má být již 50 mld. ročně. K dosažení menších veřejných deficitů poukazuje na důležitost škrtů v oblasti sociálních dávek, především zrušení takzvané indexace k průměrné mzdě. Snížení přímých daní má být kompenzováno vyšší daní ze spotřeby. Důležitá je dle něj též daňová konkurence vedoucí k nižším daním právnických osob, kde vláda jen pokračuje v započatém trendu. Za nešťastné považuje ponechání systému výjimek na úkor možnosti větší slevy na dani. Negativně též hodnotí ponechání dvou sazeb DPH 19% a 9%. Za krok správným směrem však považuje zrušení povinnosti platit minimální daň živnostníky. Poukázal na trend snižování podílu státních výdajů na HDP k roku 2010, do roku 2003 se naopak zvyšoval.

Dalším z diskutujících byl předseda odborů, senátor Milan Štěch. Kritizuje malá opatření proti existenci šedé ekonomiky. Tvrdí, že stát přijde o 140 mld. korun a díky tomu prý hrozí recese ekonomiky. Dalším špatným jevem je nedotaženost reforem a nutnost jejich revize. Poukázal na nutnost mírnějšího provádění reforem, aby se společnost méně polarizovala. Silně kritizuje nemocenského pojištění, kdy se vybere podstatně více a použije se ve státním rozpočtu jinde než na zdravotnictví. Podstatnou kritiku si vysloužil „švarc“ systém, který údajně motivuje k zaměstnání v nízkokvalifikovaném sektoru ekonomiky. Podle senátora Štěcha by se měla reforma soustředit pouze na snížení deficitu veřejných financí. Snažit by se také měla o omezování šedé ekonomiky. Důležité dle pana předsedy je též stimulovat ekonomiku k vyšším výkonům. Rád by též omezil nejrůznější výjimky a odpočitatelné položky a byrokratickou zátěž.

Na závěr promluvil ing. Aleš Michl, analytik z Raiffeisenbanky. Jeho hlavním tématem byla neexistence vizí. Považuje to za zásadní problém toho, abychom se vůbec mohli někam pohnout. Současná reforma dle něj nepřináší nic zásadního. Rozebral tři varianty reforem: návrh Vlastimila Tlustého, současnou reformu a návrhy levice. Ušetřit se nejvíce dá na nezvyšování rozpočtových výdajů. Důležité je též snažit se o průhledné a srozumitelné daně.

Během semináře nechyběl ani čas na dotazy.

Připravili:
Jan Chrbolka,
Pavlína Máčalová