Cizojazyčné obory na VŠE – den otevřených dveří

18. března
2015

VŠE nabízí možnost studia v cizích jazycích v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském studiu i v programech MBA. Jedná se o výuku v angličtině, ruštině a francouzštině. Den otevřených dveří pro tyto programy se uskuteční ve středu 25. března 2015 v Rajské budově VŠE.

Bakalářské studijní obory nabízí Fakulta mezinárodních vztahů (angličtina), Fakulta podnikohospodářská (angličtina a ruština) a Národohospodářská fakulta (angličtina). Školné je u všech bakalářských oborů stanoveno na 3 600 eur/akademický rok.

Informační schůzka pro zájemce o bakalářské obory proběhne 25. března od 17 hodin v místnosti RB 435.

Navazující magisterské studijní obory jsou nabízeny v angličtině a studium je možné realizovat na čtyřech fakultách: Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a na Fakultě informatiky a statistiky. Celoškolní studijní obor International Business – Central European Business Realities má zároveň prestižní akreditaci EPAS od European Foundation for Management Developement. Poprvé ji získal v roce 2012 a v letošním roce úspěšně prošel procesem reakreditace. Na výuce v IB participují učitelé všech fakult. Navazující magisterské studijní obory probíhají ve spolupráci se zahraničními vysokými školami. Školné se proto liší podle charakteru programu a pohybuje se v rozmezí 1 800 – 3 600 eur/akademický rok.

Informační schůzka pro zájemce o magisterské obory proběhne 25. března od 18 hodin v místnosti RB 435.

Doktorské studijní programy v angličtině nabízejí všechny fakulty. Školné je 5 000 eur/akademický rok.

Studium MBA probíhá nyní v cizích jazycích pouze částečně. Fakulta podnikohospodářská nabízí prostřednictvím své International School of Business and Management (ISBM) program akreditovaný FIBAA s výukou některých bloků v angličtině. Nově ISBM připravuje od října 2015 mezinárodní program MBA plně v angličtině. Francouzsko-český institut řízení (IFTG) nabízí program akreditovaný francouzským ministerstvem školství zakončený francouzským státním diplomem Master. Ve francouzštině probíhá polovina výuky.

Informační schůzka pro zájemce o francouzský program MBA proběhne 25. března od 17 hodin v místnosti RB 546 a 8. dubna od 17 hodin v místnosti RB 546.

Věděli jste, že… ?

  • V cizojazyčných programech máte šanci poznat spolužáky ze všech koutů světa.
  • Výuka v cizojazyčných programech probíhá v malých skupinách.
  • Studenti cizojazyčných programů mají všechny výhody spojené se statusem studenta včetně možnosti získat prospěchové stipendium.

Proč si studium na VŠE v cizím jazyce vybrali naši absolventi… ?