30. 4. 2015 – uzávěrka přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium

7. dubna
2015

VŠE nabízí pro akademický rok 2015/2016 na svých šesti fakultách možnost studia 25 bakalářských oborů a 36 navazujících magisterských oborů. Studovat je možné v češtině, angličtině a ruštině.

Bakalářské studium

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 604 míst v 5 oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Vzdělávání v ekonomických předmětech. Přijímací zkouška má formu písemného testu z matematiky a angličtiny.  Informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné v českém jazyce studovat v prezenční formě 4 obory – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie a  Podnikání a právo, do kterých bude přijato celkem 720 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Obor Manažer obchodu vyučovaný kombinovanou formou je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu ze všeobecných znalostí a z angličtiny. Do prvního ročníku bude přijato 50 studentů. Také do bakalářského studijního oboru v angličtině International Business bude přijato 50 uchazečů. Informace o přijímacím řízení na Fakultu mezinárodních vztahů.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 480 míst ve dvou oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, u Arts managementu se jedná o test ze všeobecného přehledu a cizího jazyka. Bakalářské studijní obory v angličtině Corporate Finance and Management a ruštině mají uzávěrku přihlášek 10. 6. 2015. Informace o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou.

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr šesti oborů – Informatika, Multimédia v ekonomické praxi (ME), Matematické metody v ekonomii, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. FIS plánuje přijmout celkem 660 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a z angličtiny nebo němčiny, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, nebo přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP Z Scio, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád apod.), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení na Fakultu informatiky a statistiky.

Na své tři obory v českém jazyce – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj přijme Národohospodářská fakulta celkem 513 míst. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP Z Scio. Termín odevzdání přihlášky na obory vyučované v češtině byl prodloužen do 5. 6. 2015 a na bakalářský studijní obor v angličtině Economics je 21. 8. 2015. Informace o přijímacím řízení na Národohospodářskou fakultu.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do oboru Management přijmout 260 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování a ze světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či ze zkoušky OSP mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení na Fakultu managementu.

Pokud u jednotlivých oborů není uvedeno jinak, společným termínem pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2015.

Magisterské studium

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 430 míst v 7 navazujících magisterských oborech vyučovaných v českém jazyce – Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finanční inženýrství, Finance, Finance a oceňování podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku a Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.  Informace o přijímacím řízení.  Nově nabízí Fakulta financí a účetnictví navazující magisterský obor v angličtině Master in Finance and Accounting MIFA.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné v českém jazyce studovat 6 oborů – v prezenční formě 4 obory – Cestovní ruch, Evropská integrace, Mezinárodní obchod, Mezinárodní politika a diplomacie, Podnikání a právo a Politologie, do kterých bude přijato celkem 625 uchazečů.  Informace o přijímacím řízení. Fakulta mezinárodních vztahů nabízí také dva navazující magisterské obory v angličtině – International and Diplomatic Studies a Economics of Globalisation and European Integration.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 512 míst ve třech oborech – Podniková ekonomika a management, Arts management a Master of International Management (CEMS MIM). Na tento obor vyučovaný v angličtině bylo již přijímání přihlášek pro příští akademický rok ukončeno.  Informace o přijímacím řízení.

Fakulta informatiky a statistiky nabízí 8 oborů vyučovaných v českém jazyce– Informační management, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika, Podniková informatika, Znalostní a webové technologie, Ekonometrie a operační výzkum, Ekonomická demografie a Statistika. Nově fakulta otvírá 2 obory vyučované plně v angličtině – Information Systems Management a Quantitative Economic Analysis. FIS plánuje přijmout celkem 395 uchazečů. Informace o přijímacím řízení.

Pět oborů nabízí zájemcům o studium Národohospodářská fakulta – Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny, Regionální studia, Veřejná správa. Přihlášku ke studiu pro magisterské studium se začátkem studia od ZS 2015/2016 lze podávat do 5. 6. 2015.  Informace o přijímacím řízení.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do nabazujícího magisterkého oboru Management přijmout 190 zájemců o studium. Informace o přijímacím řízení.

Pokud u jednotlivých oborů není uvedeno jinak, společným termínem pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2015.