První potravinová sbírka na VŠE

14. dubna
2015

Dne 21. dubna 2015 v předvečer Mezinárodního dne Země budou mít studenti a zaměstnanci VŠE možnost zapojit se do Potravinové sbírky. Organizátory této charitativní akce jsou studentské spolky Unie studentů VŠE a Oikos-Praha s podporou VŠE ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha a dalšími zapojenými studentskými organizacemi.

Potravinová sbírka se na VŠE uskuteční letos poprvé. Posláním akce je upozornit na problematiku plýtvání potravin na jedné straně a chudobou, hladem a nedostatkem potravin na straně druhé. Vizí je vytvořit tradici potravinové sbírky organizované studenty, ke které se připojí co nejvíce vysokých škol v ČR.

V budově školy a kolejí budou umístěny nádoby, kam budou moci nejenom studenti přinášet celý den jídlo. Jedinou podmínkou u potravin je neprošlá doba expirace v den darování. Večer si sbírku převezme Potravinová banka Praha, která dále jídlo přerozdělí mezi své odběratele, kterých je 93. Mezi nimi jsou dětské domovy, azylové domy, organizace pečující o lidi s postiženími, ale i pomoc obětem povodní a podobně.

Studenti VŠE chtějí dokázat, že jim hrozivá situace s nezodpovědným plýtváním jídla a nedostatkem potravin není lhostejná. Potravinová sbírka je příležitostí, jak mohou studenti darovat potraviny, které by jinak vyhodili, a zároveň tím pomohou dalším lidem.

Víte, že…

  • V Evropě se každý rok vyhodí tolik tun potravin, že by se z nich dvakrát nasytili všichni hladovějící lidé světa.
  • Česká republika byla v roce 2015 vyhlášena 1. zemí EU z hlediska objemu vyhazovaných potravin spotřebiteli.
  • 30 % veškerých vyrobených potravin v České republice skončí v koši. Zároveň je v České republice 1,5 milionu lidí ohroženo chudobou a sociálním vyloučením.

Na donesené potraviny budou mezi 9. a 17. hodinou připraveny sběrné boxy, a to na všech kolejích VŠE poblíž recepce (Jarov I, Jarov II, Jarov III.F, Jarov III.G, Rooseveltova kolej, Blanice, Vltava), v budově školy na Jižním Městě poblíž vchodu a v budově školy na Žižkově v prostoru Italské budovy mezi menzami.

Aktuální informace sledujte na události na Facebooku.