VŠE se stala členem Iniciativy PRME

20. dubna
2015

Vysoká škola ekonomická v Praze se stala členem Iniciativy PRME (Principles for Responsible Management Education). PRME je prvním společným projektem Organizace spojených národů (OSN) se sídlem v New Yorku a vysokoškolských institucí, na kterých probíhá výuka managementu, v oblasti společenské odpovědnosti.

Do prestižní celosvětové mezinárodní sítě PRME je v současnosti zapojeno více než 500 předních ekonomických vysokoškolských institucí z více než 80 zemí světa. VŠE se tak zařadila mezi ty významné ekonomické vysoké školy světa, které se na mezinárodní úrovni zavázaly dodržovat šest deklarovaných zásad odpovědného vysokoškolského vzdělávání budoucích manažerů podniků a firem tak, jak byly definovány PRME.

Více o zásadách PRME najdete zde.

Řídící výbor PRME sestává z představitelů 11 významných mezinárodních organizací, které se angažují v oblasti kvality manažerského vzdělávání. Mezi těmito organizacemi najdeme např.  European Foundation for Management Development (EFMD), která vydává prestižní mezinárodní akreditace. Oborovou mezinárodní akreditaci EPAS udělovanou EFMD obhájila nedávno na další tři roky i Fakulta mezinárodních vztahů VŠE pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Business Realities. Na práci řídícího výboru se podílí rovněž prestižní organizace The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) sídlící ve Spojených státech amerických, která vznikla již v roce 1916. AACSB uděluje ekonomickým vysokým školám na celém světě za velmi přísných kvalitativních podmínek institucionální akreditaci „Business Accreditation“. Členem AACSB je i Vysoká škola ekonomická v Praze, která se v současné době připravuje na zahájení několikaletého akreditačního procesu.

Více informací o PRME najdete zde.