Den s VŠE

27. dubna
2015

V sobotu 16. května se uskuteční tradiční Den s VŠE s bohatým společenským a odborným programem pro absolventy. Na setkání se svými bývalými studenty se těší vedení školy i jednotlivých fakult VŠE. Absolventi se mohou registrovat právě teď.

Za roky existence se Den s VŠE stal pro absolventy velmi oblíbenou možností, jak se po ukončení studií opět podívat na půdu školy. Příležitostí pro setkání se svými bývalými spolužáky i učiteli a pro strávení příjemného odpoledne a večera s bohatým programem. Ani letos nebudou chybět divadelní představení, focení absolventů či závěrečné hudební a taneční vystoupení. Tentokrát zazní uskupení Boney M party group.

Novinkou letošního ročníku je představení univerzitního podnikatelského akcelerátoru xPORT, který VŠE otevřela letos v lednu.

Odborný program pro návštěvníky tradičně připravily fakulty. V letošním roce se můžete setkat s bývalým prezidentem České republiky prof. Ing. Václavem Klausem, CSc., který povede diskuzi na téma “Je to už nebo teprve pět let od počátku řecké krize?“. Dalším významným hostem Dne s VŠE bude ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian se svou přednáškou. Na téma „22 věcí, které mne naučilo 22 let podnikání, aneb Jasně jsem pochopil, že člověk nemůže být šťastný, pokud myslí jen na sebe“ přijde s návštěvníky akce diskutovat Petr Sýkora, zakladatel nadačního fondu Dobrý anděl. Pozvání přijal Ing. Jiří Vomlel, Ph.D., dlouhodobý vědecký pracovník v Akademii věd ČR (Ústav teorie informace a automatizace), který účastníkům akce odprezentuje téma „Rozhodovací diagramy aneb i auta lze řídit pomocí moderních nástrojů pro podporu manažerského rozhodování“. Zajímá-li Vás „Co je nového na Fakultě financí a účetnictví“ můžete se na Dni s VŠE zúčastnit přednášky Fakulty financí a účetnictví, kterou poveden děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. & kol. Přednášku na téma „V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje ČR?“ povedou doc. Jitka Langhamrová a RNDr. Tomáš Fiala z Katedry demografie, FIS VŠE.

Těšit se můžete i na gastronomický zážitek. Akci bude tradičně zahajovat Symfonický orchestr VŠE.

Kompletní program a informace o registraci na letošní ročník najdete zde.