Při první potravinové sbírce na VŠE se vybralo 245 kilogramů potravin

27. dubna
2015

Dne 21. dubna 2015 v předvečer Mezinárodního dne Země proběhla na Vysoké škole ekonomické první potravinová sbírka, při které se podařilo vybrat celkem 245 kg potravin. Potraviny byly předány Potravinové bance v Praze, odkud byly přerozděleny mezi odběratele banky, kterých je v současné době 96. Potraviny z této sbírky byly rozděleny mezi dětský domov rodinného typu Radost, autistický stacionář Sluneční domov a Dětský domov Chvaly.

Myšlenka uspořádat potravinovou sbírku na Vysoké škole ekonomické vznikla na konci února 2015. Iniciátorem je Ing. Petr Mazouch, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a rozvoj z Fakulty informatiky a statistiky. S návrhem oslovil studentské organizace Unie studentů VŠE a oikos-Praha. Jejich členové se pak ujali organizace celé akce, která získala podporu vedení školy. Na potravinové sbírce spolupracovalo i dalších 9 studentských organizací a 7 kolejí VŠE.

Studenti chtěli touto akcí upozornit na neetickou situaci dnešní doby, kdy obrovské množství potravin končí zcela zbytečně na skládce, zatímco lidé ohrožení chudobou trpí hladem a nedostatkem kvalitní stravy. Vizí celé akce je vytvořit z potravinové sbírky tradici, ke které se připojí co nejvíce vysokých škol v České republice. To se postupně daří. Tento rok proběhla sbírka potravin také na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Zde se organizace ujal studentský spolek Alfa Fí. Podařilo se vybrat 45 kilogramů potravin, které poputují do neziskových organizací v regionu Vysočina. V blízké době je plánována potravinová sbírka rovněž na Univerzitě Karlově v Praze.

Všem lidem, kteří přispěli potraviny do sbírky či se jakkoliv účastnili organizace celé akce, patří velké poděkování.

Potravinová banka Praha touto cestou děkuje iniciativě studentů VŠE a dalším, kteří sbírku organizovali. Její smysl vidíme nejen v pestrém množství nasbíraných potravin, ale cenný je především edukační moment celé akce. Podle loňského výzkumu agentury IPSOS nejvíce plýtvají potravinami právě mladí lidé. Pokud budou přibývat skupiny mladých, které si dají do souvislosti neustále se zvyšující výrobu potravin na jedné straně a negativní vliv této výroby na stav životního prostředí na zemi a neustále se zvyšující množství potravin na skládkách na druhé straně a současně zvyšující se počet lidí, kteří hladoví, budou to právě mladí, kteří začnou nakupovat potraviny racionálně a budou průkopníky rozumného spotřebitelství ve společnosti. Jsme vděčni a vítáme každou podobnou akci,“ okomentovala akci PhDr. Věra Doušová, statutární zástupce Potravinové banky Praha.