VŠE otevírá mezinárodní program MBA

12. května
2015

VŠE zahájí v lednu 2016 nový mezinárodní manažerský program MBA vyučovaný plně v anglickém jazyce. Unikátnost MBA nabízeného VŠE spočívá v tom, že jeden z předmětů může být vyučován ve spolupráci s partnerskou zahraničí univerzitou ZHAW, Curych. 

Anglické MBA se bude vyučovat na Mezinárodní škole podnikání a managementu (ISBM) při Fakultě podnikohospodářské VŠE. ISBM doposud nabízelo MBA program v českém, a jen částečně v anglickém jazyce. Od ledna 2016 bude program MBA přístupný i pro zájemce, kteří ho chtějí absolvovat plně v angličtině. Tím se otevírá i zahraničním studentům s praxí a profesionálům. „Zájem očekáváme především ze strany cizinců, kteří v České republice pracují. Je tady řada mezinárodních firem, které hledají kvalitní vzdělání pro své zaměstnance. A VŠE je pro ně osvědčenou vzdělávací institucí, protože z jejích absolventů rekrutují své zaměstnance, a naše zkušenost ukazuje, že jsou s nimi velmi spokojeni,“ říká prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE.

Program MBA v angličtině má mezinárodní i českou akreditaci. Mezinárodní akreditaci mu udělila společnost FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), českou Česká asociace MBA škol (CAMBAS), která je členem EQUAL  – European Quality Link při EFMD. Výuka anglického MBA programu bude probíhat v ucelených blocích odpovídajících 10 hlavním oborům: Management Basics, HR Management, Framework of Economics, Corporate Governance, Marketing, Accounting, Taxation and Auditing, Financial Management, Information Management, Strategic Management, Business and Entrepreneurship. Struktura výuky obsahuje kromě hlavních modulů i dvě ročníkové práce (Term paper, Business project) a závěrečnou diplomovou práci (Master thesis). Obsahově MBA propojuje potřeby manažerské praxe se současnými trendy a nejnovějšími výsledky výzkumu. Programu mohou využít i zájemci, kteří chtějí absolvovat pouze vybrané moduly. Každý modul totiž vhodně doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy klasického vysokoškolského vzdělání. Do výuky budou zapojeni učitelé VŠE, zahraniční hostující profesoři i odborníci z praxe.

VŠE má s výukou manažerských programů MBA dlouholetou zkušenost. V roce 1990 otevřela Francouzsko-český institut řízení (IFTG), který každý rok přijímá studenty do francouzsko-českého MBA programu.  Je jedinou institucí v České republice, která se na vzdělávání frankofonních manažerů specializuje a jeho činnost je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. V roce 2008 VŠE otevřela ISBM s nabídkou česko-anglického MBA.

Více informací na isbm.vse.cz/english/