Hostující profesoři na VŠE

6. prosince
2007

V roce 2007 nabídla VŠE v Praze studentům celkem 64 kurzů vyučovaných zahraničními hostujícími profesory.

Působení významných akademických pracovníků z cizích zemí je základním předpokladem pro zvýšení kvality výuky a skutečnou internacionalizaci školy. Pro splnění tohoto cíle využila VŠE zejména podpory Rozvojového projektu MŠMT. Cílem vedení VŠE i jednotlivých fakult bylo posílit nabídku blokové výuky (mimosemestrálních kurzů), nejčastěji formou oborově a celoškolsky volitelných předmětů vyučovaných zahraničními odborníky. Velkou výhodou školy je možnost využití sítě více než 110 partnerských vysokých škol z celého světa. V roce 2007 přednášeli na VŠE v Praze hostující profesoři z 16 zemí.

Počet hostujících profesorů v roce 2007 podle zemí

ZeměLetní semestrZimní semestr
Austrálie12
Bělorusko11
Finsko1
Francie410
Irsko11
Itálie11
Kanada2
Maďarsko1
Německo82
Nizozemí2
Norsko11
Rakousko54
Rusko1
Švédsko1
USA64
Velká Británie3
Celkem3232

O kurzy hostujících profesorů je ze strany českých i zahraničních studentů, kteří absolvují na škole výměnné semestrální pobyty, velký zájem. Studenti mají možnost poznat odlišný styl výuky a pracovat v mezinárodních týmech. Výuka probíhá nejčastěji v angličtině, francouzštině a němčině. V roce 2007 proběhl i první kurz v ruštině. Celkem využilo možnosti studovat v cizím jazyce kurz vedený hostujícím profesorem přibližně 1 600 studentů.

Počet kurzů na jednotlivých fakultách VŠE v Praze

PracovištěLetní semestrZimní semestrCelkem 2007
F1459
F214923
F391019
F4101
F5246
IFTG (postgraduální studium typu MBA)55

Působení hostujících profesorů je vhodnou formou podpory mezinárodní spolupráce i pro jednotlivá pracoviště. Kromě Rozvojového projektu MŠMT využívá škola i podpory evropského programu Erasmus Life Long Learning Programme (Program celoživotního učení). Tento program podporuje výměny učitelů a umožňuje pedagogům VŠE recipročně učit na zahraničních vysokých školách. Výuku francouzských profesorů na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG) financuje Francouzské velvyslanectví v Praze. Kromě oblasti pedagogické je hostování zahraničních profesorů významným přínosem i pro rozvoj spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.


Fotogalerie:

Prof. Yves-Fréderic Livian (Francie) – kurz Management Interculturel
Prof. Kitty Dolan (USA) – kurz Ethics with Business Applications
Prof. Edwin Dolan (USA) – kurz Economic Policy