Datové centrum úspěšně přestěhováno na Jižní Město

14. května
2015

O prodlouženém víkendu, ve dnech 8. – 10. května 2015 došlo na VŠE k přestěhování datového centra z budovy na Žižkově do záložní serverovny v budově školy na Jižním Městě. Výpočetnímu centru VŠE se za dva dny podařilo datové centrum přestěhovat za minimálního omezení provozu služeb počítačové sítě VŠE. Pracoviště tak zvládlo náročnou akci, které dlouho dopředu předcházely související úkony.

Prvním krokem byla přeměna zastaralé a nevyhovující serverovny na Jižním Městě na moderní datové centrum. Komplexní rekonstrukce této serverovny probíhala v loňském roce a přinesla také možnost efektivněji využívat vyhrazený prostor. Dále došlo k virtualizaci serverů, která probíhala od začátku tohoto roku.

Vlastní stěhování probíhalo od pátečního rána na základě detailního harmonogramu, který skloubil přípravu kabeláže a síťové infrastruktury (zajišťovanou pracovníky oddělení síťové infrastruktury), demontáž, vyčištění a převoz serverů (zajišťované externí specializovanou firmou) a vypnutí a opětovné zprovoznění serverů (zajišťované pracovníky oddělení správy lokální sítě). V některých případech byla odstávka využita k aplikaci bezpečnostních záplat. Servery, switche a disková pole jsou velmi citlivá nejen na fyzickou manipulaci, ale i na zapnutí a vypnutí. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných nedošlo k žádné komplikaci a v neděli bylo vše opět v provozu, jen fyzicky na jiném místě.