Druhé kolo přijímacího řízení

15. června
2015

Uchazeči o bakalářské studium, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení, mají nyní možnost přihlásit se do druhého kola na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (FIS). FIS přijímá studenty také na základě přijímacích testů, které uchazeči skládali v prvním kole na jiné fakulty VŠE. Termín pro podání přihlášek do druhého kola je 30. 6. 2015.

Absolventi oborů FIS dosahují dle průzkumů nejnižší míry nezaměstnanosti mezi absolventy ekonomických oborů v ČR, tj. 0,9 %. Studenti se po dokončení studia velmi dobře uplatňují například v bankovních a pojišťovacích institucích, jako analytici, tvůrci webových aplikací atd. Více informací o jednotlivých studijních oborech najdete přehledně na http://fantasticfis.cz/. Mezi absolventy FIS patří například Taťána le Moigne (šéfka české pobočky Google), Miroslav Singer (guvernér České Národní Banky) či Vladimír Dlouhý (prezident Hospodářské komory ČR).

FIS nabízí uchazečům o studium na VŠE možnost přijetí bez přijímacích zkoušek na základě bodů, kterých dosáhli u přijímacích zkoušek na jiné fakulty VŠE. Tato možnost platí pro bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Statistika a ekonometrie, Matematické metody v ekonomii, Statistické metody v ekonomii, Sociálně-ekonomická demografie.

Podmínkou přijetí je podání elektronické přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do 30. června 2015. Zároveň je třeba doručit písemnou žádost o převedení bodů z červnového přijímacího řízení na studijní oddělení FIS. Detailní informace ZDE. Přijetí ke studiu bude záviset na dosažených bodech z angličtiny a matematiky a kapacitních možnostech jednotlivých oborů. Výsledky se uchazeči o studium dozví 25. srpna 2015 (V kladném případě budou na místě zapsáni do studia).